I Södertälje lyckas kostchefen Sara Jervfors göra visioner till resultat. Hela organisationen för offentlig mat har gjorts om. Det har blivit matgladare och hållbarare i både kommunen och näringslivet. Och till med utomlands.

Kök som lagar mat

När Sara Jervfors började som kostchef i Södertälje ville politikerna ha bättre offentlig mat, men köken hade inte rätt förutsättningar. Det behövdes utrustning, utbildning och ett helt nytt tänk, konstaterade Sara, och fick igenom just det. En förändring från centralkök till tillagningskök – med individuella matsedlar.

– Vi har tydliga mål och vi jobbar systematiskt tillsammans. Men det betyder inte att alla ska göra exakt likadant i alla kök. Kökscheferna måste få sin frihet att forma det dagliga arbetet, säger Sara.

Hållbara menyer

Filosofin är att matglädje hör ihop med miljömässig hållbarhet. Därför har ett särskilt menykoncept tagits fram, Östersjövänlig mat eller Diet for a Green Planet. Det har gjorts i ett samarbete med bland annat Södertörns Högskola, Saltå Kvarn och BERAS international, en organisation för miljömässigt hållbar mat.

I stora drag handlar det om att satsa på ekologiskt, närproducerat, råvaror i säsong, minskat svinn, mindre mängd kött och fokus på kvalitet och näringsriktighet. Redan nu är man nära regeringens ekomål för år 2030, där 60 procent av den offentliga maten ska vara ekologisk.  Södertälje är uppe i drygt 57 procent.

Odlingar och matlust

Kostenheten och samhällsbyggnadskontoret jobbar också med en odlingsstrategi, berättar Sara.

– Det är viktigt att säkra en hållbar livsmedelsproduktion i vår närhet.  Kommunen har en hel del bördig mark och nu tittar vi till exempel på två större områden som kan arrenderas ut till rotfruktsodlare.  Vi är med i EU-nätverket Agri-Urban och inspireras av städer som kommit långt med sina odlingsstrategier.

En annan viktig satsning är Matlust, ett kreativt kunskapscenter med aktiviteter och utvecklingsprogram inom mat och hållbarhet. Det är en del av Södertälje Science Park och främsta målgruppen för Matlust är små och medelstora företag.   Sara är projektchef för satsningen som har fått EU-finansiering i fem år.

Utvecklar och inspirerar

I Matlust möts även näringsliv och offentlig gastronomi. Livsmedelsföretagare som vill utveckla innovativa och hållbara produkter kan göra det i samarbete med kostenhetens kockar. Det görs i den så kallade Testbädden som består av kommunens 90 kök.

Många är nyfikna på Södertäljes kostenhet. Till exempel har det hållbara menykonceptet lyfts fram inom EU och fått efterföljare i polska, spanska och litauiska städer. Andra kommuner kommer gärna på studiebesök och det är knappt att man hinner ta emot alla, säger Sara.

– Det är vårt nästa projekt tillsammans med Mälardalsrådet, att sy ihop ett erbjudande till kommuner som vill jobba som vi. Då kan fler få glädje av våra erfarenheter utan att behöva göra samma resa.