Så fungerar tävlingen

Att tävla i Arla Guldko är både roligt och utvecklande. För arbetslagen blir det en sammansvetsande upplevelse som motiverar.

Att tävla i Arla Guldko är både roligt och utvecklande. För arbetslagen blir det en sammansvetsande upplevelse som motiverar till nya stordåd i köket. Finalisterna och även semifinalisterna brukar uppmärksammas i media och lyftas fram som inspirationskällor i den egna kommunen.

Att gå vidare i Arla Guldko stärker dessutom deltagarnas varumärken, eftersom matglädje prioriteras högt av barn, föräldrar, äldre och deras anhöriga. Det finns alltså många vinnare: deltagarna, gästerna och alla som får möjlighet att inspireras genom Arla Guldko.

Så går tävlingen Arla Guldko till

 1. ANMÄLAN/NOMINERING. Under hela anmälningsperioden kan man skicka in tävlingsbidrag i de fem kategorierna Bästa Matglädjeförskola, Bästa Matglädjeskola, Bästa Seniormatglädje, Årets Guldstjärna samt Årets Frukostlyft. Det går att skicka in både text, bild och film om de tävlande verksamheterna. 
 2. JURYARBBETE. När anmälningsperioden avslutats påbörjas det stora juryarbetet. Alla bidrag gås igenom och utifrån ett antal bedömningspunkter utses semifinalister i varje kategori. Semifinalisternas bidrag gås sedan igenom av respektive kategoris jury och tre finalister väljs ut i varje kategori. Dessa får oanmälda besök av juryn och efter det utses vinnarna.
 3. GULDKO-GALAN. Vinnarna förblir hemliga fram till den stora Guldko-galan som hålls i Stockholm. Det är en inspirerande och kunskapsfylld dag med föreläsningar och möjlighet att nätverka med andra. Vinnarna får - utöver äran - statyetten Arla Guldko, ett exklusivt diplom och ett utbildningsstipendium på 30 000 kronor.

De 5 kategorierna i Arla Guldko

1. Årets Frukostlyft

Årets Frukostlyft delas ut till en skola som genom att ha förbättrat, eller infört, frukostservering har ökat elevernas trivsel och gett dem bättre förutsättningar att ta till sig undervisningen.

Vad juryn bedömer

 • TILLGÄNGLIGHET. Hur tillgänglig är frukosten, är den anpassad efter när bussarna kommer till skolan, när lektionerna startar eller andra faktorer för att få dit eleverna? Möjliggör man för att så många elever som möjligt ska kunna få frukost på skolan? Serveras frukosten i klassrummet eller har man valt en annan lösning som passar skolan? Vad gör man för att stimulera frukostätandet i grupper som annars har svårt att regelbundet äta frukost?
 • EFFEKT PÅ SKOLARBETET. Vilka effekter har satsningen haft på elevernas trivsel och engagemang?
 • HÄLSA. Är frukosten sammansatt enligt Livsmedelsverkets rekommendationer med mjölkprodukt/spannmålprodukt/frukt och grönt?
 • MATGLÄDJE. Hur ser maten, miljön och utbudet ut? Finns vuxna närvarande för samtal med eleverna?
 • HELHET. Ingår frukosten i ett helhetstänk där skolan ser maten som en självklar del av pedagogiken och något som påverkar elevernas hälsa positivt? Är hela arbetslaget involverade så att man har en gemensam helhetssyn kring frukost och matpedagogik?

2. Bästa Matglädjeförskola

Tävlingskategorin är öppen för alla typer av förskolor som jobbar för att ge barnen en matglad och hållbar start i livet. Förskolor som tar vara på barnens nyfikenhet och låter kocken bli en av pedagogerna. Som både mättar magar och gör barnen hungriga på nya upplevelser.

Vad juryn bedömer

 • ALLMÄN MATGLÄDJE OCH MATMILJÖ. Hur pass brett tänker köket och hur ser utbudet av rätter ut? Arbetar man för att stimulera mat- och smakminnen hos barnen? Vad gör man för att skapa trivsel i måltidsmiljön? Hur ser det ut där barnen äter och hur främjas matglädjen där?
 • HÅLLBARHETSTÄNK. Hur gör ni för att jobba resursklokt, minska svinnet och för att få med era gäster i er resa mot ett mer hållbart kök?
 • ALTERNATIV OCH REKOMMENDATIONER. Kan barnen välja på olika drycker och följs Livsmedelsverkets rekommendationer?
 • POSITIV PÅVERKAN. Hur gör man för att vara en god matglädjeambassadör? Har köket en levande dialog med barnen, pedagogerna och hemmen? Använder man olika medier för att möta barnen och nå ut och sprida sin matpedagogik?
 • OMSORG. Hur bemöts barnen och deras synpunkter? Är det en positiv anda kring måltiderna? Finns det matråd där även föräldrar och personal är delaktiga?
 • LÅNGSIKTIGHET OCH ENGAGEMANG. Tar förskolan matglädjen på allvar? Är det ett pågående arbete som även engagerar ledningen? Är hela arbetslaget involverade så att man har en gemensam helhetssyn kring mat och matpedagogik? Hur arbetar man med kompetensutveckling, teamwork och för att involvera hela arbetslaget?

3. Bästa Matglädjeskola

Tävlingskategorin är öppen för alla grundskolor och gymnasier som satsar på matglädje. Vi söker skolrestauranger där goda måltider skapas med fokus på kvalitet, hållbarhet och trivsel. Där måltiderna ger nya smakupplevelser och kraft till lärande och där köket är en naturlig del av skolans verksamhet.

Vad juryn bedömer

 • ALLMÄN MATGLÄDJE OCH MATMILJÖ. Hur pass brett tänker köket kring maten och utbudet? Serveras flera olika rätter och vid olika måltidstillfällen? Arbetar man för att stimulera mat- och smakminnen? Vad gör man för att skapa trivsel i måltidsmiljön? Hur ser det ut där gästerna äter och hur främjas matglädjen där?
 • HÅLLBARHETSTÄNK. Hur gör ni för att jobba resursklokt, minska svinnet och för att få med era gäster i er resa mot ett mer hållbart kök?
 • POSITIV PÅVERKAN. Hur gör man för att vara en god matglädjeambassadör? Har köket en levande dialog med eleverna, pedagogerna och hemmen? Använder man olika medier för att möta och kommunicera eleverna och sprida sin matpedagogik?
 • OMSORG. Hur bemöts eleverna och hur tar man vara på deras synpunkter? Hur jobbar man med matråd och för att göra elever och personal delaktiga?
 • RESTAURANGMILJÖ. Hur ser det ut där eleverna äter och hur fungerar logistik och flöde över dagen? Främjar skolrestaurangen matglädje och ger eleverna tid att sitta ner och äta i lugn och ro? Kan eleverna få frukost?
 • LÅNGSIKTIGHET OCH ENGAGEMANG. Tar skolan matglädjen på allvar? Är det ett pågående arbete som även engagerar ledningen? Är hela arbetslaget involverade så att man har en gemensam helhetssyn kring mat och matpedagogik? Hur arbetar man med kompetensutveckling, teamwork och för att involvera hela arbetslaget?

4. Bästa Seniormatglädje

Tävlingskategorin är öppen för alla äldreboenden som satsar på matglädje. Vi söker seniorrestauranger och äldreboenden där goda måltider skapas med fokus på kvalitet, hållbarhet och trivsel. Där måltiderna bidrar till fina måltidsupplevelser och har skapat en rutin där köket och äldreomsorgen samarbetar..

Vad juryn bedömer

 • ALLMÄN MATGLÄDJE OCH MATMILJÖ. Hur pass brett tänker köket kring maten och utbudet? Serveras flera olika rätter och vid olika måltidstillfällen? Arbetar man för att stimulera mat- och smakminnen?
 • HÅLLBARHETSTÄNK.  Hur gör ni för att jobba resursklokt för att få med både vårdpersonal, kök och seniorerna på resan mot ett mer hållbart kök? (ex matsvinn, säsongsodlat, miljöpåverkan i relation till näringsinnehåll etc)
 • POSITIV PÅVERKAN. Hur gör man för att vara en god matglädjeambassadör? Har köket en levande dialog med vårdpersonalen och seniorerna? Jobbar man med olika medier, exempelvis sociala medier, för att inspirera varandra?
 • OMSORG.  Vad är viktigt för er när ni bemöter seniorerna? Hur gör ni för att ta vara på seniorernas synpunkter och önskemål när det gäller måltider och mellanmål? Hur fångar ni seniorernas behov när det kommer till måltiderna? (socialt, näringsinnehåll, antal måltider, nattfasta, konsistensanpassningar, sittställningar etc)
 • MÅLTIDSMILJÖ.  Hur ser det ut där seniorerna äter och hur fungerar logistik och flöde över dagen? Hur jobbar ni med uppläggning, anpassad servis, dukning och måltidsmiljön?
 • LÅNGSIKTIGHET OCH ENGAGEMANG.  Hur jobbar ni med att sprida matglädje i hela arbetslaget, till anhöriga och andra boenden i branschen? Hur gör ni för att arbetet med matglädje ska bli långsiktigt? Får ni möjlighet till kompetensutveckling? På vilket sätt är samtliga i ledningen och i kedjan involverade i arbetet för att främja matglädjen hos seniorerna?

5. Årets Guldstjärna

Årets Guldstjärna är den eller de som genom nytänkande, mod, handlingskraft eller opinionsbildning inspirerar, eller skapar bättre förutsättningar för våra offentliga kök. Genom sitt engagemang bidrar Årets Guldstjärna till att göra världen lite bättre och Sverige mycket godare.