Undernäring är ett stort problem inom äldreomsorgen. Johanna Törmä är forskaren som visar hur man bättre kan förebygga detta problem och hjälpa de drabbade. Nutrition för äldre handlar även om måltidsmiljö och attityder.

 

Spännande område

Redan när Johanna Törmä läste till dietist intresserade hon sig för äldres kost. Parallellt med studierna jobbade hon extra inom hemtjänsten och på växelboende. Magisteruppsatsen handlade om äldres nutrition, där hon hjälpte forskaren Anja Saletti att sammanställa data. Efter examen tog Johanna jobb på en geriatrisk avdelning.

– Det blev äldrefokus ganska direkt. Det är ett spännande område där det finns mycket att göra, säger hon.

När Johanna själv började forska var det med Anja Saletti som handledare i ett projekt med äldreomsorgen i Uppsala. Kommunen ville bli bättre på att implementera sina nutritionsriktlinjer.

Hela måltiden viktig

I sin doktorsavhandling studerade Johanna åtta äldreboenden. Där visade det sig att det är mer effektivt att ge personalen återkommande handledning än en kort och intensiv utbildning, vilket är det normala. Handledningen gav mer tid och möjlighet att diskutera och reflektera över hur man jobbar med mat och måltider. På så vis blev det en mer uttalad förändring.

Bland annat förbättrades måltidsmiljön med handledning. Det gjorde även personalens attityder på så vis att de upplevde det mer positivt att arbeta efter riktlinjerna. 

Någon som tar ansvar

För att komma åt problemet med undernäring behöver man jobba strukturerat på boendena och i kommunerna, säger Johanna. Det gäller både för att kunna identifiera dem med mat- och näringsrelaterade problem och för att skapa goda rutiner och tilltalande måltidsmiljöer.

– Personalen behöver fördjupade kunskaper och en helhetssyn. Eftersom få kommuner har dietister finns det heller ingen yrkeskategori som ansvarar för att följa, utveckla och öka kunskapen om mat, måltider och nutrition. Ofta är det som att man tänker ”alla kan ju mat”, men det är mer komplext än så, säger Johanna.

Forskning som når ut

Johannas forskning ger tyngd åt frågan om goda måltider på äldreboendena. Den visar också på lösningar. Dessutom tar Johanna sin forskning ut i samhället. Hon har föreläst i olika kommuner och medverkat i tidningar och tidskrifter för dietister, vårdpersonal och beslutsfattare inom det offentliga.

– Undernäring är ett stort problem. På äldreboendena lider ungefär en tredjedel av det och betydligt fler är i riskzonen för att drabbas. Höjer vi kunskapen kan vi arbeta bättre och hjälpa många äldre till ett friskare liv, säger Johanna.