Vi älskar mjölk!

Vi älskar mjölk och vi vill stötta alla de som delar vår passion – därför vill vi gärna tipsa om Hjärta mjölk. Det är en innehållsspäckad sajt om mjölk och vi hoppas att du får stor glädje av all inspiration och fakta som finns där.

Mjölk är ett näringsrikt och klimatsmart livsmedel. Forskning har till exempel visat att mjölk- och mjölkprodukter, tillsammans med annan nyttig mat, skyddar mot flera av våra vanligaste folksjukdomar.

Vi mår alltså bra av mjölk. Det gör miljön också. När korna betar i hagarna bidrar de till den biologiska mångfalden. Då blir det plats för sånglärka, humla och många fler växter och djur.

Fem skäl att välja svensk mjölk

  1. Svensk mjölk är god, nyttig och klimatsmart. Mjölk är den dryck som ger mest näring i relation till sin klimatpåverkan.
  2. Den är väl kontrollerad och säker att dricka.
  3. Kommer från kor som får gå ute och beta. I Sverige är det lag på att mjölkkor ska gå på bete och det gör oss världsunika.
  4. Den är närproducerad, eftersom vi har mjölkproduktion i hela landet. Än så länge. Väljer du svenska mjölkprodukter är chansen större att du fortsatt kommer kunna köpa närproducerat.
  5. Kommer från kor som är friska. Och friska kor behöver inte antibiotika. På det viset är svenska mjölkbönder med och bidrar till att minska risken för antibiotikaresistens – både bland kor och människor.

Förskolelunch utan mjölk ger barnen för lite näring

Nya beräkningar från Hjärta mjölk visar att en förskolelunch utan mjölk gör det svårt att uppnå rekommendationerna för flera viktiga näringsämnen, till exempel vitamin D, kalcium och riboflavin.

Fler tips på innehåll

  • Huskurer med mjölk
  • Den goda smörsmaken
  • Haren – en mjölktjuv?
  • Genmutation förklarar mjölkgåta
  • Bättre minne med mer mjölk

Besök hjärtamjölk.se