Viktig information om den nya avfallsförordningen

Vi på Arla vill informera våra kunder om de kommande förändringarna i avfallshantering enligt den nya avfallsförordningen som träder i kraft vid årsskiftet. Den nya förordningen, som gäller från och med 1 januari 2024, kommer att ha en betydande inverkan på hur vi hanterar avfall och strävar efter att främja en mer hållbar och effektiv avfallshantering.

En av de mest betydelsefulla förändringarna som införs är kravet på att separera produkten från förpackningen innan man slänger den. Det är inte längre tillåtet att slänga produkter utan att först separera dem från förpackningen. Detta inkluderar att exempelvis hälla ut mjölken från förpackningen innan den får slängas, och detta kan antingen göras på våra anläggningar eller på anläggningar avsedda för avfallsbehandling. Syftet med denna åtgärd är att möjliggöra en ökad materialåtervinning av både förpackningsavfall och det avfall som är förpackat.

Den nya avfallsförordningen kommer att omfatta förpackat innehåll som hanteras av Arla och våra kunder på flera anläggningar runt om i landet. Vi uppmanar våra kunder att vara medvetna om dessa förändringar och att aktivt delta i den nya avfallshanteringen.

Vad innebär detta för våra kunder?

Arla kommer att på olika sätt säkra att vi följer den nya förordningen. Detta kommer inte påverka de reklamationer/returer som beror på Arlas felaktiga handhavande. Vad gäller så kallade servicereturer kommer dessa som tidigare, behöva att avtalas om separat enligt UTP-lagen. Arla ser dock över möjligheten att tillgodose en mer bred tjänst vad gäller avfallshantering, och vi återkommer med mer information om detta.

Klicka här för en mer detaljerad inblick i den nya avfallsförordningen.