Tillgången på svensk gräddråvara har under hösten varit lägre än beräknat, samtidigt som efterfrågan har ökat. Det har medfört ett underskott på svensk gräddråvara.  

Leveranssituation för produkter med hög fetthalt

Inledningsvis har det påverkat produktionen av Svenskt Smör och Bregott, där vi inte kunnat leverera hela behovet. Under den senaste tiden har vi även haft brister på andra produkter med hög fetthalt. Tillgången på gräddråvara har nu ökat, men är fortsatt begränsad.

Vi fortsätter att producera för fullt, men det kan förekomma brister i leveranserna under resten av året.