Bondeägda Arla höjer a conto-priset till Arlabönderna med 18,7 öre för både konventionell och ekomjölk.

En ko

Arlas a conto-pris för både konventionell mjölk och ekomjölk höjs med 2 eurocent den 1 juli 2017, i alla länder. Höjningen i Sverige blir 18,7 svenska öre per kilo.

– Den nuvarande marknadssituationen karaktäriseras av en stark efterfrågan på fett, samtidigt som lagren är små. Detta driver upp priserna på smör, ost och andra feta produkter. Marknaden för protein stärks också, men från en låg nivå. Den ekologiska marknaden har visat viss återhämtning, och utsikterna fortsätter att vara stabila. Rörligheten på marknaderna fortsätter att vara mycket stor, och utsikterna för de kommande månaderna är stabila med en möjlig positiv trend, säger Patrik Hansson, vd Arla Sverige.  

Fakta
  • För konventionell mjölk är fettvärdet är 37,27 kronor per kilo, och proteinvärdet är 52,18 kronor per kilo.
  • För svensk ekomjölk är fettvärdet 50,01 kronor per kilo, och proteinvärdet 70,02 kronor per kilo.
  • Förväntad efterlikvid och ränta 2017 är 9,7 öre och förväntad konsolidering 14,4 öre.
  • Tillägg för icke-GMO foder är 9,4 öre.
  • Arlas a conto-pris för konventionell mjölk baserad på icke-GMO-foder är 343,5 öre/kg. A conto-priset för ekologisk mjölk är 425,8 öre/kg.
  • Arlapriset är 369,5 öre per kilo konventionell mjölk och 478,8 öre per kilo ekologisk mjölk.