Arla börjar producera hushållsost i Östersund

Bondeägda Arlas mejeri i Östersund ska börja producera hushållsost gjord på mjölk från Jämtland. Inledningsvis kommer Arla investera 25 miljoner kr i en ny produktionslinje på mejeriet. Den jämtländska hushållsosten är planerad att börja säljas i hela landet i maj 2017.

Mejeriet är inte bara viktigt för oss Arlabönder, utan satsningen skapar framtidstro för hela näringen och stärker Jämtland som livsmedelsproducent.

Efterfrågan på mejeriprodukter gjorda på lokalproducerad mjölk fortsätter att öka. Arla erbjuder redan lokalt ursprungsmärkta ostar från mejerierna i Kalmar och Kvibille, och i februari börjar Arla Ko Gotlandsmjölk säljas även i Stockholm. Mjölken till den nya jämtländska hushållsosten kommer från Jämtlands 100 Arlagårdar.

– Det här beskedet visar en gång för alla att Arla tar ansvar för mjölkproduktionen i länet och att man är här för att stanna.  Tillsammans med höstens stora höjning av mjölkpriset blir det en bra avslutning på ett tufft och påfrestande år, säger Håkan Nilsson, kretsordförande för Arla i Jämtland.

Upp till 1000 ton hushållsost

Efter investeringen på 25 miljoner kr kommer mejeriet i Östersund ha kapacitet att producera upp till 1000 ton hushållsost per år. Beroende på hur försäljningen utvecklas kan produktionen utökas.

Av effektivitetsskäl kommer tillverkningen av Familjefavoriterna gouda och edamer samt specialostar flyttas till Götene mejeri.

Tillverkningen av Familjefavoriterna Jämtgård och Storsjö blir kvar i Östersund.

"En av Arlas paradgrenar"

– Vi är väldigt nöjda både med satsningen på mejeriet och med att vi snart kan erbjuda svenskarna en jämtländsk hushållsost. Hushållsost är en av Arlas paradgrenar och därför är vi lite extra stolta att vi nu utökar sortimentet med en högkvalitativ, lokalproducerad ost från vårt mejeri i Östersund, säger Johan Karlström, marknads- och försäljningsansvarig för ost och smör i Arla Sverige.

Inleds omgående

Arbetet med den nya produktionslinjen på Östersund mejeri inleds omgående. Parallellt med detta påbörjas en konsekvensanalys av det framtida personalbehovet. När analysen är klar inleds lokala konsekvensförhandlingar. Flytten av ostproduktion från Östersund till Götene kommer inte kräva några investeringar eller nyanställningar i Götene. Tidpunkt för överflyttningen till Götene är inte bestämd.

Övriga fakta

  • Den svenska marknaden för hårdost uppgår till ca 80 000 ton/år
  • Hushållsost står för ca 15% av den totala svenska marknaden för hårdost
  • Inom segmentet för hushållsost har Arla en marknadsandel på ca 65%