Skördetröska

År 2020 ska hälften av Arlas energiförbrukning komma från förnybara energikällor. Flera av våra anläggningar har redan ställt om.

  • Jönköpings mejeri har ökat andelen förnybar energi med 90 % genom investering i pelletspanna i samarbete med Jönköpings kommun.
  • På Linköpings mejeri har all fossil energi fasats ut. I ett samarbete med Tekniska verken har oljepannan bytts ut och ersatts med ånga från en biopanna.
  • Vår förpackningsanläggning i Elfenbenskusten som öppnades 2014 drivs huvudsakligen av el från solpaneler. De bidrar med ungefär tre fjärdedelar av det totala energibehovet.
  • Vid förpackningsanläggningen i Bangladesh ska solpaneler med batterilagring installeras under 2016 och användas som reservkraft eftersom anläggningen drabbas av flera strömavbrott varje dag.

Ljusa idéer i Sundsvall

Hösten 2016 vann Arlas mejeri i Sundsvall ett miljöpris av Sundsvalls kommun. I motiveringen stod att Arla arbetar bra med energifrågor. Under andra halvåret av 2015 lyckades mejeriet minska den totala energiförbrukningen med hela 135 300 kWh. En åtgärd som har minskat energiförbrukningen är installation av LED-belysning på hela driftsplatsen.

Vi räknar med att sänka belysningens energiförbrukning med 64 procent.

– Vi räknar med att sänka belysningens energiförbrukning med 64 procent. Ytterligare energibesparingar görs i kyllagret då de nya lamporna värmer mindre. Dessutom ger de både bättre ljus och arbetsmiljö, säger Jonas Strandlund, projektchef på Arla i Sundsvall.

Mejeriet har även installerat en pelletspanna och gått från olja till biobränsle. Det har minskat de fossila koldioxidutsläppen med 912 ton och gett en rejäl energibesparing.