Djuromsorg på Arla

Djurvälfärd har en framträdande plats inom Arla. Varje djur, på varje Arlagård, ska må bra, varje dag. Därför har vi satt en uttalad nollvision mot djurvälfärdsproblem. Välmående djur är grunden för att kunna producera säkra mjölkprodukter av hög kvalitet.

Inget annat än ett mål på noll avvikelser från god djurvälfärd är okej. Tillsammans med alla Arlabönder kommer vi att arbeta hårt för att nå vår nollvision. Arlabönderna har valt sitt yrke för att de bryr sig om sina djur. God omsorg om korna är dessutom A och O för att en gård ska fungera bra – helt enkelt för en lönsam och hållbar mjölkproduktion.

Visste du att...

  1. De flesta Arlakor hålls i lösdrift. Det innebär att de bestämmer själva när de vill äta och vila. När de vill mjölkas går de till en mjölkrobot, två eller tre gånger om dagen. Om gården inte har mjölkrobot mjölkas korna varje morgon och kväll med en mjölkningsmaskin. Det finns också automatiska ryktborstar som korna kan stå och klia sig mot.
  2. Antibiotika begränsas. På Arlas gårdar får korna aldrig antibiotika i förebyggande syfte. Penicillinbehandling till en sjuk mjölkko får bara ordineras av en veterinär. Under behandlingen och karenstiden leveras ingen mjölk. Karenstiden är beslutad av Livsmedelsverket. På våra ekologiska gårdar gäller alltid dubbla karenstider och mjölk som innehåller antibiotika får aldrig lämnas till mejeriet. Mjölkbilschauffören gör kontroller vid mjölkhämtningen på gården. I Sverige är detta självklart, men på våra Arlagårdar i andra länder är kraven långtgående.
  3. Alla kor får beta utomhus. Att beta är ett naturligt beteende för kor. Kor som får beta har färre hälsoproblem och är mindre stressade. I Sverige har vi en beteslagstiftning som säger att korna ska vara på bete under två till fyra månader beroende på var i landet djuren bor. Med bete menas minst sex timmars utevistelse per dygn på betesmarken. På Arlas ekologiska gårdar får djuren vara ute minst tolv timmar per dygn och minst hälften av grovfoderintaget ska komma från betet. Utöver det har ekologiska kor minst två månaders förlängd utevistelse. Det innebär att man på en del håll i landet kan se en snöfylld hage med vinterglada kor.