Om Arla

Vi skapar framtiden inom mejeri för att sprida hälsa och inspiration i världen, helt naturligt.

Tillsammans är vi 2 000 mjölkbönder i Sverige och totalt cirka 8 000 bönder i norra Europa. Chansen är stor att du har en Arlabonde nära ditt hem – sju av tio svenskar har en Arlagård som närmaste mjölkgård.

Vi skalar upp klimatmålen

Med planer på att gå över till fossilfria lastbilar, förnybar el och lågenergilösningar på alla marknader skalar Arla upp verksamhetens klimatmål från 30 till 63 procent. Science Based Targets-initiativet godkänner det nya målet och bedömer att det överensstämmer med de minskningar som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C i enlighet med Parisavtalet.

Läs mer på arla.se