Tillsammans för framtidens klimat

Vi vill att du som kund ska vara säker på att vi tar vårt ansvar för att också du ska kunna nå dina klimatmål.

Som livsmedelsföretag står vi inför utmaningen att producera mat till en växande befolkning utan att tära på jordens resurser. Vi vet att vi tillsammans med dig kan göra stor skillnad för djur, människor och miljö.

Vårt hållbarhetsarbete rymmer många olika områden, hela vägen från kornas foder till förpackningsmaterialet i de produkter du köper. Här har vi samlat allt som vi och du tillsammans kan göra för klimatet. Och som vi tillsammans redan gjort.

Vissa kallar det CSR-arbete, vi kallar det sunt bondförnuft. Vi vill att du som kund ska vara säker på att vi tar vårt ansvar för att också du ska kunna nå dina klimatmål.

Vårt arbete med att spara på jordens resurser

Arla arbetar för 100 % återvinningsbara förpackningar, att inte skicka något avfall till deponi och med att minska svinnet i hela kedjan ut hos konsument. ”Zero waste” är målet i vår strategi Global growth 2020. För att uppnå denna nollvision har vi satt upp tre mål.

 1. Återvinningsbara förpackningar. Målet är att 100 % av våra förpackningar ska vara återvinningsbara år 2020. I Sverige har Arla kommit en bra bit på vägen. Vi har till exempel nya förpackningar till ekologisk mjölk. De består av 100 % förnybara material. Plastfilmen på kartongens insida är gjord av polyeten, ett sockerrörsbaserat material. Utvecklingen fortsätter genom:
  – Samarbete med forskning och nyckelkunder för att ta fram fler återvinningsbara förpackningar. Vi vill till exempel hitta bra ersättningsmaterial för polystyren.
  – Utvärderingar som visar vilken förpackning som är rätt för varje enskild produkt.
 2. Minskat matsvinn. Vi vill hjälpa kunderna att minska matsvinnet med 50 % genom att:
  – Vi har utvecklat smartare förpackningar som ger längre hållbarhet vilket minskar svinnet.
  – Vi utvecklar den nya generationens förpackningar som lättare kan tömmas helt.
  – Vi ger råd om hur man får full användning av en produkt. I skolor och andra storkök utgörs den största mängden svinn av tillagad mat.
 3. Minskat produktionssvinn. Vi minskar svinnet från vår produktion genom att: – Rester används som foder eller till biogas.
  – Samarbeta med företag och myndigheter för bättre återvinning.
  – Utbilda personalen. Vimmerby pulveranläggning har bland annat arrangerat flera workshops där de tittar på hur anläggningen kan minska svinn från produktionen.
 4. Många bäckar små. Allt räknas inom hållbarhetsområdet och vid Linköpings mejeri har en grupp miljöambassadörer arbetat för att mejeriets hållbarhetsarbete ska utvecklas. Bland annat har wellpappsorteringen ökat, antalet använda kemiska produkter minskat och gruppen arbetar för en bättre lösning av den lilla plastrest som skruvkorksförpackningarna utgör.