Tillsammans för framtidens klimat

Vi vill att du som kund ska vara säker på att vi tar vårt ansvar för att också du ska kunna nå dina klimatmål.

På Arla® Pro är vi på en klimatresa. En resa där vi varje dag strävar efter att minska vårt klimat- och miljöavtryck. Målet är att alla våra aktiviteter ska vara CO2e-neutrala år 2045. Här beskriver vi några av de många initiativ och lösningar som kommer att göra valet av Arlas produkter mer klimatvänligt. Från ko till kök.

Som livsmedelsföretag står vi inför utmaningen att producera mat till en växande befolkning utan att tära på jordens resurser. Vi vet att vi tillsammans med dig kan göra stor skillnad för djur, människor och miljö. Vårt hållbarhetsarbete rymmer många olika områden, hela vägen från kornas foder till förpackningsmaterialet i de produkter du köper. Här har vi samlat allt som vi och du kan göra för klimatet. Och som vi tillsammans redan gjort.

Vårt ansvar mot klimatet

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna som världen står inför idag. Om vi ska begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader kommer det att krävas stora ansträngningar.

Som en av världens största mejeriproducenter har vi ett ansvar att göra vårt bästa för att minska vår negativa klimatpåverkan. Vi har en storlek som ger oss styrka och inflytande. Även genom att göra små förändringar kan vi göra stor skillnad globalt.

Genom att dra på våra rötter i den kooperativa rörelsen förenar vi våra resurser och använder dem som en drivkraft för att minska våra utsläpp, samtidigt som vi producerar produkter med högt näringsinnehåll för världens växande befolkning.

Från ko till bord

Arlas klimatmål är att minska vår klimatpåverkan inom mejeri och transport från 30 till 63 procent. Även om det är en lång väg dit har vi kommit en bit på väg.

FOSSILFRIA TRANSPORTER - I Sverige är alla tunga transporter fossilfria sedan 2018. Vi investerar i ny teknik och optimerar rutter och körsätt för att minska utsläppen. Inom Arlas mejerier används enbart förnybar energiförsörjning och grön el.

LÄGRE UTSLÄPP - På böndernas mjölkgårdar är målet 30 procent lägre utsläpp per kilo mjölk. Investeringar i innovation, forskning och ny teknik tillsammans med klimatrapporter från gårdarna gör det möjligt att skräddarsy åtgärder för minskade utsläpp. 

MILJÖVÄNLIGA FÖRPACKNINGAR - Arlas förpackningar ska komma från förnybara biobaserade material och vara 100 procent återvinnbara 2025.

Varje mjölkgård skapar i genomsnitt 8 jobb

Arla är ett bondeägt kooperativ som består av närmare 9 000 mjölkbönder i sju länder. 2 300 av Arlabönderna finns här i Sverige, från Skåne i söder till Jämtland i norr, med allt från 15 till 1500 kor. Arlabönderna skapar tusentals jobb i hela landet, i genomsnitt sysselsätter en mjölkgård åtta personer. Yrken som är kopplade till mjölkgårdar är bland annat lastbilschaufför, mejerist, banktjänsteman och veterinär.

Mjölk är smart mat

Mjölk är smart mat eftersom den ger mycket näring per klimatutsläpp, per kalori och per krona.

Mjölk innehåller 18 av 22 näringsämnen vi människor behöver varje dag och mjölkprodukter passar alla åldrar – växande barn som behöver näring och energi, vuxna som behöver gott om näring men färre kalorier, och äldre som behöver näring men i mindre portioner.

90 procent av allt som Arla säljer i Sverige är gjort på svensk mjölk

Titta efter vår blågula mjölkkanna eller den röda Arlakossan. Bregott, Svenskt Smör och svenska ostklassiker är också gjorda på svensk mjölk.

Arla är världens största producent av ekologiska mejerivaror

1991 såldes den första ekologiska mjölken i Sverige. Sedan dess har sortimentet växt stadigt och idag har vi världens bredaste sortiment. Totalt I Sverige har vi idag ca 390 ekologiska gårdar. Idag utgör våra ekologiska gårdar ca 17% av antalet totala gårdar och den ekologiska mjölken står för 17% av totalinvägningen av mjölk.

På de ekologiska Arlagårdarna används inga naturfrämmande bekämpningsmedel. De odlar mer eget foder på gården, och följer en noggrann växtföljd för att öka den biologisk mångfalden. Från 2022 är det numera obligatoriskt för Arla eko-gårdar att kartlägga biologisk mångfald och jordhälsa.