En av alla Arlas mjölkbilar

Det kanske låter som en vision. Men på Arla är det redan verklighet.

Arlas transporter

Inom Arla arbetar vi hårt med att optimera våra transporter och minimera bränsleförbrukningen. Bland annat har vi gjort detta:

  • minskat utsläppen av växthusgaser med 65–90 % per lastbil tack vare olika bränslesatsningar.
  • våra mjölkbilar har ökat i storlek för att kunna transportera mer mjölk per fordon.
  • alla våra transporter är 100 % fossilfria!

År 2030 har regeringen satt som mål att Sveriges fordonsflotta ska vara fossilfri. En utmaning som Arla antog att uppnå år 2020. Men det visade sig gå ännu snabbare – målet är redan nått.

Idag drivs alla Arlas tankbilar (som hämtar mjölk på bondgården) och distributionsbilar (som transporterar färdiga produkter) av 100 % fossilfritt bränsle.

Det finns inte någon spektakulär hemlighet bakom den snabba förvandlingen. Berne Carlson, Fleet Manager för Arla i Sverige förklarar:

–Det handlar om att ta besluten och bestämma sig. Fordonen finns och bränslena finns. Men man måste tänka långsiktigt. I början var det tekniska barnsjukdomar och kostnaderna gick upp. Men vi fortsatte och idag kan vi se att vår miljösatsning inte har skapat några merkostnader.

Ser du en lastbil som det står Arla på så kan du vara säker på att den kör fossilfritt.

Arla använder tre olika sorters drivmedel. De flesta bilarna körs på RME, som är en svensktillverkad diesel gjord på rapsolja. Övriga bilar tankas antingen med etanol för dieselmotorer, tillverkad i Norrköping, eller HVO, som är en syntetisk diesel tillverkad av bland annat livsmedelsavfall och restprodukter från skogsindustrin.

–Jag är oerhört stolt över att våra Arlabilar i Sverige redan nu kör 100 % fossilfritt, två år tidigare än vår målsättning. Vi höjer nu siktet för att även inom kort kunna erbjuda mjölk som är producerad genom fossilfri produktion. säger Malin Leander, logistikdirektör på Arla.

Berne Carlson, Fleet Manager för Arla i Sverige och Malin Leander, logistikdirektör på Arla.
Berne Carlson, Fleet Manager för Arla i Sverige och Malin Leander, logistikdirektör på Arla.

Nästa steg

Vårt arbete är inte slut. Dagens fordonsflotta är förmodligen en tillfällig lösning, 2025 kanske det är biogas och el som gäller. Det kommer säkert finnas flera lösningar och vi arbetar redan för att hitta de som passar vår verksamhet bäst.