Vi minskar pappersförbrukningen

En undersökning har visat att det är få kunder som använder den kollispecifikation som medföljer Arlas leveranser.

Kollispecifikationen är det dokument som ni får vid leveransen förutom leveransföljesedeln, och som specificerar vilka artiklar som finns på varje kundpostningsvagn/stapel/rullpall

Vi kommer därför att ta bort vår kollispecifikation från vecka 22.

Om ni skulle vilja fortsätta att få den, kontakta oss på 0775-771177 eller customerSE@arlafoods.com.