Behovet av att samverka kring specialkost för elever och förskolebarn var stort hos kommuner och vårdenheter i Dalarna. Genom ett utvecklingsprojekt av Åsa Kluck, kostchef i Älvdalens kommun, och Mathilda Strand, kommundietist i Falun kommun, finns idag finns ett gemensamt arbetssätt som gynnar alla. De är en av tre som nominerats till specialpriset i Årets Guldstjärna i Arla Guldko 2021.

Gemensamma riktlinjer och informationsmaterial

Hösten 2019 tog Åsa Kluck och Mathilda Strand sig an uppdraget att skapa ett samarbete inom hela region Dalarna då behovet av att ge bättre förutsättningar för gäster som behöver specialkost och behovsanpassade måltider blev tydligt. Gemensamma riktlinjer för kommunerna och informationsmaterial till skolor, vård, elever och deras vårdnadshavare har förenklat och gett stöd i den balansgång som måltidsarbetet innebär.

Störst effekt har arbetet med behovsanpassade måltider varit för barn med neuropsykiska funktionsvariationer och liknande utmaningar. Tidigare har det varit en lång väntan på att få behovet intygat av regionvården, nu har man istället flyttat över kostbeslutet till skolans elevhälsogrupp som redan har inblick i barnets vardag och kan fatta snabbare beslut.

- Vardagen kan vara en utmaning för elever med till exempel autism eller ADHD och deras familjer. Kan vi göra så att i alla fall skoldagen fungerar bättre med hjälp av mat i magen har vi vunnit mycket, säger Mathilda Strand kommundietist i Falu kommun.

Genom informationsmaterial som tagits fram av bland annat BUP och habiliteringen har de offentliga köken fått bättre stöd. Materialet innehåller både råd om hur kosten kan behovsanpassas med enklare smaker och mildare färger, samt hur man kan minska stressen som finns hos elever genom att ha fasta veckomenyer med återkommande rätter.

Samverkan har intresserat kommuner utanför Dalarna genom att Åsa och Mathilda presenterat projektet på nätverksträffen under Kommundietistdagarna.