Finalist 1 - Gröna Gruppen

I Munkedal inspirerar odlare kommunens måltidsplanering

Gröna Gruppen i Munkedals kommun har lyckats öka mängden ekologisk och närproducerad mat i förskolor, skolor och äldreboende och samtidigt väcka intresset för mat och lantbruk. Det framgångsrika samarbetet har lett till att de nu är en av tre som nominerats till specialpriset Årets Guldstjärna i Arla Guldko 2020.

- Vi är överrumplade av nomineringen. Att vårt arbete uppmärksammas och att vi är en av tre i Sverige är så roligt. Vi startade Gröna Gruppen för att vi ville ha bättre lokala råvaror och nu tror vi alla stenhårt på det här sättet att arbeta, säger Gunilla Martinsson, kostchef i Munkedals kommun.

Samverkansgruppen Gröna Gruppen kom igång i slutet av 2016. Upprinnelsen var att Naturbruksgymnasiet Dingle skulle läggas ned, men blev kvar i ny skepnad som Dinglegymnasiet i Naturbruk Västs regi. Munkedals kommun hade drivit skolans kök i något år och fortsatte driften för det nya gymnasiet. Dinglegymnasiet har naturbruksutbildningar med växthus och frilandsodlingar och Gunilla såg direkt en utvecklingspotential. Tillsammans med skolledningen beslöt man att gymnasiet i utbildningssyfte skulle odla mer än vad som behövdes, för att även kunna förse förskolor, skolor och äldreboende med närodlat. Till samarbetet slöt sig även de lokala bönderna som driver Dingle Lantbruk AB.

Nu samarbetar Gröna Gruppen tätt och vinsterna är många. Kommunen skriver önskelistor över grödor som efterfrågas i förskolor, skolor och äldreboende. Vill till exempel förskolorna i måltidspedagogiskt syfte ha polkabetor eller kålrabbi som ”månadens grönsak” är det bara att fråga. Odlarna möter upp så gott det går, är engagerade i måltidsplaneringen och Gröna Gruppen följer upp och återkopplar resultatet. Samarbete har väckt stort intresse i kommunen vilket bland annat ökar möjligheter för att fler elever söker till naturbruksgymnasiet.

- Vi är fortfarande i vår linda och håller på att lära oss vilka typer av grödor som fungerar bäst i våra marker. Ett exempel är vitkål som bönderna inte hade inte odlat tidigare, men naturbruksgymnasiets elever tog fram sticklingar och det blev en jättebra skörd, berättar Magnus Eriksson, köksmästare i Munkedals kommun.

Kommunens arbetsmarknadsenhet kom in i Gröna Gruppen under förra året. Samarbetet skapar meningsfull sysselsättning och arbetslivserfarenhet för personer utanför arbetsmarknaden. Till exempel att ta hand om lite väl krumma och svårskalade morötter, pickla dem och sälja i gymnasiets gårdsbutik.