Hela världen firar Skolmjölkens dag!

Den 29 september firas Skolmjölkens dag i en rad olika länder. I Sverige är mjölkglaset ett självklart inslag i skolmatsalen, men så är det inte i hela världen. För att uppmärksamma fördelarna med skolmjölk instiftades Skolmjölkens dag av FN år 2000.

Om Skolmjölkens dag

När: 29 september

Var: Hela världen. Dagen har firats i bland annat Jamaica, Nya Zeeland, Indien och USA.

Varför: FN-organet FAO (FNs livsmedels- och jordbruksorganisation) instiftade dagen för att påminna allmänhet och politiker om att skolmjölken är viktig för att främja goda matvanor och undvika undernäring.

Mjölk vs läsk – i världen

I länder där det är brist på mat är skolmjölken en livsviktig näringskälla. Den innehåller nämligen 18 av de 22 näringsämnena som barn behöver för att orka leka och lära under en hel skoldag. En rapport från FAO, FN-organet som initierat skolmjölkens dag, visar att den största konkurrenten till mjölken är juice eller läsk.

En av anledningarna till detta är att läsktillverkarna har stora resurser för att marknadsföra sina produkter. Dessutom tjänar man mer pengar på läsk, vilket gör att skolmatsalar hellre drivs med vinstintresse än att servera mjölk. När mjölken ersätts av läsk så kommer barnen inte upp i de rekommenderade näringsämnena.

Serveringen av skolmjölken ser olika ut runt om i världen. En del har gratis mjölk, som vi i Sverige, medan andra erbjuder mjölk till ett rabatterat pris, till exempel Tanzania. Skolmjölkens dag kan påvisa skillnaderna och lyfta fram mjölkens fördelar för att alla skolbarn ska ha likvärdiga förutsättningar och må bra i skolan.

Mer om mjölk och mejeri