Vi har intervjuat grundarna bakom Foodix, Annika Unt och Johan Andersson, som erbjuder micro-learning i videoformat till personal som arbetar med den offentliga måltiden.

Filmerna ger både kunskap och inspiration om allt från säker mathantering till vad man ska tänka på när man lagar gröna rätter. Att ge personalen en kunskapsbas är något vi på Arla tycker är viktigt både för att förbättra den offentliga måltiden och kunna ge barn och elever matglädje.

Flera kommuner runt om i Sverige prenumererar idag på Foodix som startades i augusti 2021. Kraven på verksamheter blir allt större där maten ska vara både säker, god, rolig och hållbar. Foodix micro-learning fungerar som ett verktyg där personal som arbetar med den offentliga måltiden har utbildning lättillgängligt och kan ta del av värdefull kunskap genom att titta på en 3-minuters video innan ett arbetspass.

Läs mer om Foodix

Hur kan Foodix hjälpa skola och förskola?

”Både personalen i och utanför köket såsom fritidsledare, pedagoger och barnskötare ska kunna erbjudas kunskap för att ge barn och elever de bästa förutsättningarna vid lunchen. Vi har filmer till förskola om att äta pedagogiskt och filmer för schemalagd lunch i skolan. Det handlar inte bara om att maten är bra och god, stödet behöver även finnas där från personalen utanför köket.” – Annika Unt, dietist.

Hur ser ni på relationen mellan elever och personal?

”Självklart ska eleverna få göra praktik och barnen i förskola ska få göra meningsfulla saker i köket. Det handlar både om matkunskap och relationen mellan matgästen och matlagare. Vi vill uppmana till att skapa en relation där kockarna går ut till eleverna och eleverna får komma in i köket. Det är då det brukar bli väldigt bra.” – Annika Unt, dietist.

Hur kan Foodix hjälpa offentliga kök att arbeta mer hållbart?

”Om man kollar på agenda 2030 målen så berör det både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet vilket är det man ska jobba med i offentliga verksamheter. Detta försöker vi lyfta när vi tar in ett tema genom att ge en introduktion där vi förklarar varför man ska jobba med det här och hur det är kopplat till kommunala och offentliga verksamheters mål. ” – Annika Unt, dietist.