Goda och populära recept till skolor och förskolor

En av de viktigaste fördelarna med skollunch är att det påverkar elevernas inlärningsförmåga. Den kognitiva förmågan förbättras och tack vare skolmaten blir det lättare att koncentrera sig.

Forskare har flera gånger konstaterat att skollunchen har stor betydelse för inlärningen, såväl på kort sikt som på lång sikt. Skollunchen påverkar den kognitiva förmågan – det är helt enkelt svårare att koncentrera sig när man är hungrig.

Komjölk blir ibland ifrågasatt som måltidsdryck, men vi vet att mjölk är ett bra sätt för barn att få i sig tillräckligt mycket kalcium och vitamin D. Livsmedelsverket rekommenderar barn att dricka 5 dl magra mjölkprodukter per dag, alternativt berikade vego-drycker.

Matens roll i förskolan

Per Lindgren och Elisabeth Frodell jobbar som pedagoger på varsin förskola i Stockholmsområdet. Vi lät dem dela sina tankar om hur man kan använda måltiden som ett pedagogiskt verktyg och vad som är extra bra att tänka på kring barn och mat i förskolan.

Mjölk – en naturlig del av måltiden

Att mat är ett viktigt ämne för pedagogerna i förskolan märks väl. Dels är måltiden ett naturligt tillfälle för lärande och utveckling. Dels kan man tydligt se att när barnen äter bra så orkar de också mer. Deras energinivå avspeglas både i deras lekar och i den pedagogiska inlärningen.

Ett bra sätt att öka näringsintaget hos barnen är att servera mjölk till alla måltider, något man gör på både Pers och Elisabeths förskolor. På så vis blir det enklare att nå rekommendationerna för flera viktiga näringsämnen som vitamin D, kalcium och riboflavin. Dessutom är mjölken ett bra komplement för barn som äter dåligt eftersom den är väldigt näringsrik.

Gör måltiden till en stund för lärande

Precis som all annan aktivitet som sker på förskolan kan även måltiderna bli en naturlig del av barnens inlärning. Med ett utforskande lärosätt kan en lunch kring matbordet bli en övning i samtal där barnen får utveckla sin sociala kompetens genom att öva på att lyssna, ställa frågor och berätta om egna upplevelser.

Få barnen att uppskatta maten

Alla barn äter såklart olika och gillar olika slags mat, men Per och Elisabeth har några bra tips för att få barnen att uppskatta maten och måltiden som situation. En viktig sak som de belyser är att skapa ro kring matbordet och göra det till en stressfri stund. Att smaka på allt är en bra grundregel men att tvinga i barn mat är sällan något som ger en positiv effekt.

En sak är dock säker: ju mer barnen involveras i måltiden, desto mer benägna att äta tycks de också bli. Detta leder på sikt till piggare barn med mer energi och lust att lära!