Många unga startar dagen på tom mage och med mindre ork än de skulle kunna ha. Genom att servera frukost i skolan kan man ge eleverna bättre förutsättningar att klara av en lång skoldag. Det behöver varken vara särskilt dyrt eller krångligt.

Många skolor har bidragit

Frukosteffekten bygger på Arlas mångåriga arbete med skolfrukost och är gjord i samarbete med Rädda Barnen och Generation Pep som kunskapspartners. Tillsammans med skolor som serverar frukost har vi djupdykt i framgångsfaktorer, utmaningar och lösningar. Det är både stora och små, kommunala och fristående skolor som bidragit med sina erfarenheter.

Verktyget riktar sig främst till högstadieskolor, men här finns även tips och material som andra skolor kan ha glädje av. Den första versionen lanserades våren 2024 och den kommer att utvecklas löpande utifrån de önskemål vi får in. Vi hoppas kunna bidra till att vända trenden och få fler unga att med frukost.

Skapa din skolas guide till frukost här

Material för att marknadsföra frukosten

Locka med skolans frukost! Här hittar du affischer och bordsryttare som ni kan skriva ut och använda för att sprida budskapet om frukostserveringen.

Affischer i A3-format    Affischer i A4-format    Bordsryttare

Verktyg och innehåll har utvecklats av Arla i samarbete med kunskapspartners