Ansvarig för tävlingen är: Arla Foods AB, PO Box 4083, 169 04 Solna (nedan benämnd Arla). Frågor om tävlingen kan skickas till erelf@arlafoods.com.

Så här deltar du

Du deltar i tävlingen genom att svara på tävlingsfrågorna och skriva en motivering till varför just din skola ska få ta del av  Arla skolfrukost. För att ansöka behöver du vara anställd på skola, stämt av med alla inblandade intressenter på skolan att er skola vill starta upp frukostservering, samt bekräfta deltagandet hos ansvarig rektor. Svara på tävlingsfrågorna. Skriv ihop en motivering varför just din skola vill börja servera frukost. Maxlängd 50 ord. När du deltar i tävlingen ger du samtidigt samtycke till att vi måste kontakta dig om du/ni vinner.

Du kan delta i tävlingen från och med den 30/3 2023 till och med den 30/4 2023 kl. 12.00. Endast ett tävlingsbidrag per skola godkänns. Skickar du in fler bidrag så är det ditt första bidrag som kommer att vara med i tävlingen.

Vem kan delta?

Du kan delta i tävlingen om du arbetar i en skola i Sverige med elever i årskurs 7-9 , om du fyllt 18 år och är bosatt i Sverige. Anställd i Arla Foods AB eller någon i samma hushåll kan inte delta i tävlingen.

Vad kan man vinna?

Priset för de vinnande skolorna är mejeriprodukter från Arla under 3 veckors frukostservering för skolans elever i årskurs 7-9, produkterna kommer bestå av ett urval från Arla Ko® mjölk, Arla Ko® filmjölk, Arla Ko® yoghurt naturell och vanilj, Bregott® mellan eko, Arla Pro® Billinge skivad ost, KESO® cottage cheese och Arla® Cream Cheese. Serveringen behöver utföras under veckorna 34-38 2023. Priset/priserna har ett värde av 20 000 SEK/vecka  och kan inte bytas mot kontanter. Andra utgifter kopplade till vinsten betalas av vinnaren.

Vinnaren ansvarar själv för eventuell vinstskatt.

Hur utses vinnaren?

Vinnarna väljs ut av en jury som utses av Arla.  Juryn utser fem vinnare under vecka 19-22 2023 som meddelas via telefon och e-post. Juryn utser baserat på följande kriterier;

  1. Svarat på tävlingsfrågorna, och
  2. Skrivit en motivering till varför just din skola ska få ta del av Arla skolfrukost.

Vinnarna blir dessutom offentliggjorda på kund.arla.se och pressutskick från Arla.

För att kunna motta priset är vinnaren skyldig att uppge sitt namn, roll på skolan, skolans namn, adress, e-post och telefonnummer.

Arla har rätt att fritt och utan särskilt ersättning använda informationen om vinnaren/vinnarna samt det vinnande bidraget/bidragens motivering i sin verksamhet inklusive i reklam och marknadsföring i någon form.

Om vinnaren/vinnarna inte besvarar Arlas telefonsamtal eller inom 3 dagar har Arla rätt att välja ut en ny vinnare. Om vinnaren inte mottar priset ansvarar Arla inte om Arla kan visa att priset blivit skickat.

Övrigt

Arla förbehåller sig rätten att blockera eller radera innehåll och bilder som kränker tredje mans rättigheter. Vid misstanke om fusk förbehåller sig Arla rätten att exkludera deltagare från tävlingen. Arla har rätt att avbryta tävlingen, om det visar sig nödvändigt, och Arla är inte ansvarig för tekniska fel hos tredje part eller elektroniska fel som förhindrar eller försvårar deltagande i tävlingen.

Behandling av dina personuppgifter

Vi registrerar de personuppgifter som du lämnar i samband med tävlingen [namn, skola, titel, adress, e-post, telefonnummer]. Deltagande i tävlingen är frivilligt. Du är inte skyldig att lämna några personuppgifter till Arla men det kan resultera i att du inte kan delta i tävlingen. Vi använder dina personuppgifter till att administrera tävlingen, kontakter med [vinnaren/vinnarna] och att skicka ut priset. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med tävlingar, hur länge vi sparar dina personuppgifter och dina rättigheter gällande personuppgifter på https://kund.arla.se/service/om-arla/integritetspolicy/