Botkyrka kommun – kostnadsfri frukost i alla grundskolor

Botkyrka har 22 kommunala grundskolor, F-9 klass. Från och med vårterminen 2022 kan eleverna på de kommunala grundskolorna äta kostnadsfri frukost på skolan.

Bakgrund till skolfrukost

Forskning visar att elever som äter frukost presterar bättre i skolan. Men undersökningar visar att 16 procent av eleverna i årskurs 4-6 och 31 procent av eleverna i årskurs 7–9 säger att de äter frukost högst två, tre skoldagar i veckan. Ett pilotprojekt som Botkyrka kommun gjorde tillsammans med Arla under 2018 visar samma sak som forskningen; när eleverna erbjuds frukost i skolan upplever både elever och lärare att det blir lugnare i klassrummet och att det är lättare att koncentrera sig.

Därför fattade politikerna beslutet att från och med vårterminen 2022 erbjuder alla kommunala skolor i Botkyrka gratis frukost till eleverna. Målet är att fler ska äta frukost för att på sikt nå bättre skolresultat.

Så här startades frukostserveringen i skolorna 

Nathalie Noboa är koststrateg i Botkyrka kommun och jobbar med ett brett spektrum av måltidsfrågor på förskola och skola. Hon är ansvarig för kontakten och kommunikationen med skolornas kök. Det första Nathalie gjorde när beslutet om skolfrukost blev klart, var att stämma av med köken.  

– Jag ringde runt till köken innan och frågade hur de gör idag. En del serverade redan frukost, en del serverade kostnadsfri frukost och en del tog lite betalt. Sammantaget visade min rundringning att köken gör väldigt olika, så därför kändes det bäst att köken själva fick bestämma hur de ville göra med frukosten på sin skola, berättar Natalie.

Budget och upplägg av frukosten

Samtliga berörda skolor får extra medel för att täcka kostnaderna för frukostserveringen. Kommunfullmäktige tilldelade för år 2022 utbildningsnämnden 13 miljoner kronor för att erbjuda alla grundskoleelever gratis frukost, varav 9,8 mkr fördelades till de kommunala grundskolorna och 3,2 mkr till andra huvudmän. 

Frukosten serveras i skolrestaurangen före skolstart för att inte ta tid från undervisningen. Varje skola bestämmer själva hur, vilka tider och vad de serverar till frukost. För att följa upp och utvärdera frukostserveringen noterar skolorna varje dag hur många elever som äter frukost.

Utmaningar 

Initialt var köken oroliga för att det skulle bli en anstormning av elever som ville äta, med risk att man då inte skulle hinna med att ta hand om allt. 

– Vi visste inte vart det skulle ta vägen och det vet vi egentligen inte nu heller. Men det har fungerat bra för alla. Utmaningen är nog mer att få elever att komma och äta frukost, speciellt äldre elever som man gärna vill ska komma och äta. Det tar ju tid med nya vanor och under hösten har vi faktiskt sett en ökning av antalet som äter frukost, säger Natalie.

En del skolor har anpassat serveringstiderna efter när eleverna börjar för att de ska hinna äta innan lektionen börjar. Andra har anpassat vad som serveras och några gör det extra mysigt på fredagar.  

En skola har en mycket engagerad socialpedagog som har informerat i klasserna och förklarat för eleverna hur viktigt det är med frukost. Här har man också fått många elever som äter frukost.  

Vad tycker köken? 

Nathalie har bara fått positiv respons av köken. Hon har ständig kontakt och dialog med köken i olika sammanhang och kan därför stämma av löpande hur det går med frukosten. Köken räknar dagligen och rapporterar månadsvis till Nathalie hur många elever som äter frukost. Om antalet har ökat på någon skola kontaktar Nathalie köket för att fråga om de har gjort något särskilt som kan bli tips till andra kök. 

– På skolor där det är många elever som äter frukost känner köken att de gör något bra, att de får dit elever. Och så får de positiv respons från eleverna och det är ju väldigt kul.

Nathalies bästa råd 

  • Låt varje skola själva tänka igenom och planera hur man vill göra med frukostserveringen. 
  • Arbeta i nätverk. I Köksnätverket för Botkyrka kommun träffas skolornas köksansvariga då alla kan utbyta idéer och erfarenheter om bland annat skolfrukost.