70 år av svenska skolmåltider

En vanlig dag serveras 1 200 000 måltider i Sveriges skolrestauranger. Måltiderna i grundskolan ska vara kostnadsfria, erbjudas alla elever, samt vara näringsriktiga. Men så har det inte alltid sett ut. Följ med på en tidsresa i svensk skolmåltidshistoria!

1946

Från och med hösten 1946 bestämmer riksdagen att skollunchen ska vara kostnadsfri för eleverna. Staten bidrar med 50 öre/måltid i statsbidrag till kommunerna, som erbjuder sina elever varm mat tillsammans med mjölk, bröd och smör. 

Det innebär startskottet för den moderna svenska skolmåltiden.

1950

Skolmåltidsverksamheten växer kraftigt. Av alla skolmåltidslokaler beräknas nästan hälften vara av "provisorisk beskaffenhet".

I broschyren Kosthållet från Kungliga Skolöverstyrelsen ges rekommendationer om bra, billiga och lättlagade maträtter.

1967

Statsbidragen till skolmåltiderna upphör. Från och med nu ligger hela ansvaret på kommunerna. Men utbyggnaden av måltidsverksamheterna fortsätter.

1969

9 av 10 svenska grundskoleelever erbjuds lagad lunch i skolan samma år som Neil Armstrong tar människans första steg på månen.

1970

Skolmåltider finns nu i alla Sveriges kommuner. Men kvaliteten försämras. Snabba läneökningar leder till effektiviseringar och stora centralkök som lagar och skickar varmhållen mat vidare till skolorna.

Hel- och halvfabrikaten gör sitt intåg och på många håll serveras måltiderna på engångsporslin.

1980

Livsmedelspriserna skjuter i höjden och kommunerna svarar med kraftiga besparingar. Det leder till att kvalitet och utbud försämras ytterligare. Problemen uppmärksammas även i medierna.

1997

En förändring i skollagen gör det tvingande för kommunerna att servera kostnadsfria luncher till alla elever i grundskolan.

2001

Med "Riktlinjer för skolluncher" bidrar Livsmedelsverket till tydligare och mer omfattande rekommendationer för skolmåltiderna. Riktlinjerna uppdateras 2007 och får sitt nuvarande namn, "Bra mat i skolan".

2011

Ett tillägg i skollagen 2011 slår fast att lunchen i skolan ska vara näringsriktig. Sverige har därmed gått en kvalitetslag för skolmåltiderna.

Med Livsmedelsverkets måltidsmodell och Skolmat Sveriges kvalitetsverktyg riktas ljuset alltmer motmåltiden som helhet – och inte enbart det som ligger på tallriken.

2016

Idag erbjuder tre av fyra skilor minst två rätter att välja mellan. Två av tre skolor serverar ett vegetariskt alternativ, varje dag. En stor salladsbuffé finns i nästan alla skolrestauranger.

Källa: Skolmatsakademin