Lyft fram det laktosfria – och sälj mer!

Laktosfritt är den hetaste trenden i mejerikylen. Tidigare såldes det ungefär 10 procent laktosfritt, 2020 ökade försäljningen med 12 procent. Det lönar sig därför att ge laktosfria produkter mer plats i butiken. Här visar vi hur du gör.

Den laktosfria trenden och försäljningen drivs på av flera faktorer. Några av dessa är:

  • Allt fler uppfattar sig som laktosintoleranta.
  • Laktosfria produkter upplevs som allmänt bra för maghälsan.
  • När någon i familjen äter laktosfritt går ofta alla familjemedlemmar över till samma kost.
  • Det finns det idag ett stort, brett och växande utbud av laktosfria produkter.

Ökningen av försäljningsvärdet 2020 med 12 procent från ett redan högt tal är en utmaning för många butiker.

Enkelt sätt öka försäljningen

Finns det för lite plats i hyllan för det laktosfria är det lätt hänt att det tar slut. Balansen i mejerihyllan är avgörande. Hur ska den se ut? Med en så stor försäljningsökning av laktosfritt gäller det ofta att ge segmentet en eller flera sektioner till.

Kolla in dina hyllor!

Vad ska då minskas för att få mer plats för laktosfritt? Det är svårt att ge ett svar som passar alla butiker. En bra start är att börja analysera utrymmet för juice och småmål som ofta har för mycket plats.

Under coronapandemin har försäljningen av småmål minskat. Där kan det, åtminstone tillfälligt, finnas utrymme att ta.

För större butiker är det lättare. Skillnaden mellan sju och åtta sektioner laktosfritt är förhållandevis mindre än skillnaden mellan två och tre sektioner. I den mindre butiken är det därför risk att felmarginalerna blir större.

Balansen mellan vanligt mejeri och laktosfritt viktigast

Men den stora utmaningen är inte strukturen, utan, som tidigare nämnts, balansen. Hur stor andel av mejeriavdelningen ska det laktosfria få ta?

Om butiken inte har gett mer plats åt laktosfritt på länge så är det hög tid att göra det. Utgå från försäljningsandelen på 14 procent och räkna sedan med flera faktorer som påverkar hur stort utrymme som segmentet bör ha.  Se exemplet längre ner. 

Att skapa den rätta balansen i mejerikylen är ett arbete som kräver tid, engagemang och research. Men en sak är säker, att följa och anpassa sig efter trenden med laktosfritt är att investera för framtiden.

Hur stor andel ska det laktosfria få ta?

Här är ett exempel på hur man kan räkna ut andelen laktosfritt och kylt mjölkfritt:

Försäljningsandel: 14% (laktosfritt och kylt mjölkfritt)
Marginal: +0,4% (snittmarginalen är lite högre än mejeri totalt)
Trend: +1,4% (starkare trend än mejeri totalt)
Sortimentsbredd: +0,9% (många artiklar behövs för alla shopperns behov)
Hantering: +0,5% (hållbarhet/omsättning jämfört med mejeri totalt)
Summa utrymme: 17,2%

Bygg om mejeriavdelningen en gång om året

Vecka 7, 19 och 37 är nyhetsfönster för mejeriprodukter. Minst en gång om året bör butiken ta ett större helhetsgrepp kring mejerikylen.

Då ska man öka respektive minska olika sektioner. Passa på att göra en större ombyggnad under en av dessa nyhetsveckor eftersom man då ändå håller på med justeringar av hyllan.  

Det är ett perfekt tillfälle att satsa på lyfta fram laktosfria produkter. Allt fler blir ju nyfikna på dem.

Planera om mejeriavdelningen steg för steg!

  1. Börja med att titta på siffrorna i den egna butiken. Hur stor andel av mejeriförsäljningen är laktosfritt? 14 procent är snitt i Sverige men det varierar beroende på var butiken finns. Variationerna är stora från butik till butik. Men i Stockholmsområdet och i Norrland konsumeras det mest laktosfritt i hela landet.
  2. Titta på hela segmentet laktosfritt och andra segment – det räcker inte att titta på enskilda artiklar.
  3. Ta hänsyn till driften av avdelningen. Hur ofta fyller man på? Är det helt slut i hyllan när nästa påfyllning sker så behövs mer plats för produkten.
  4. Ta också hänsyn till vinstmarginalen på olika produkter. Är det sämre marginal på laktosfritt? Då kan man behöva justera ner. Är det bättre marginaler? Då kan det laktosfria få ta mer plats.
  5. För att ha en avdelning för framtiden så behöver man ta hänsyn till trenderna inom de olika segmenten.
  6. Tänk också på att det laktosfria sortimentet strukturmässigt ska spegla den övriga mejeriavdelningen, med produkter till frukost/mellanmål, mjölk, produkter till matlagning och bakning. Alla segment som finns i vanliga mejeriavdelningen behövs också i laktosfria avdelningen.