Hej, Malin! Vad jobbar du med?

Min titel är Senior Logistics Director. Rent konkret betyder det att jag leder Arlas logistikorganisation som har i uppgift att hämta in mjölk från våra bönder och sedan, inte minst, leverera ut färdiga produkter till alla våra kunder. Vårt jobb består av fyra led: inhämtning, utleverans, supply planning och kundlogistik. Det är en massiv uppgift som ställer höga krav på de drygt 400 logistikhjältarna som sköter hela vår logistikdrift.  

Beskriv en typisk dag!

Inga dagar är de andra lika. Det är också det som är kul med logistik: att det alltid är något nytt som händer, en ny utmaning att knäcka. Man måste gilla problemlösning för att trivas i logistikteamet. Det är ett ständigt fokus på förbättringar och givetvis att säkerställa att driften rullar. Har man bra medarbetare, vilket jag har, så flyter dock oftast allt på bra. 

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det är jättekul att leda och utveckla organisationen samt när man hittar förbättringar. Jag drivs av, och jobbar mycket för, att hitta win-win-lösningar med kunderna.

Och vilka är de största utmaningarna?

Den största utmaningen är att säkra att vi fortsätter vara konkurrenskraftiga och kontinuerligt förbättrar oss. Sedan har vi stort fokus på att fortsätta vårt hållbarhetsarbete. På vår avdelning utvärderar vi ständigt nya fossilfria bränslen. Idag är hela vår flotta fossilfri och kör på bränslen som RME, HVO samt Etanol men vi letar ständigt efter nya, mer hållbara bränslekällor.

Såsom?

Just nu kör vi till exempel ett pilotprojekt med biogasdrivna fordon.

Har du några frågor eller tips till Arlas kunder? 

Våra chaufförers säkerhet är extremt viktig för oss. Därför tackar vi alla kunder för att ni ser till att lossningsförhållandena är optimala så att våra chaufförer är trygga. Grundläggande saker som snöröjning och sandning gör stor skillnad, både ur ett säkerhets- och tidsperspektiv.

Slutligen, hur gick julen ur ett logistikperspektiv?

När vi nu har utvärderat julen så ser det ut som att det har fungerat bättre än tidigare år. Det är glädjande eftersom vi har fokuserat mycket på att dra lärdom från tidigare år för att allt ska gå så smidigt som möjligt. Med det sagt är vi tacksamma för feedback från alla kunder på hur vi kan bli ännu bättre. Julen är en kritisk period får både oss och er kunder så vi lägger stor vikt vid samarbete och planering.

Arla januari 2020

Mer läsning