Arla Foods respekterar din dataintegritet. Denna informationstext beskriver hur Arla Foods, som personuppgiftsansvarig, samlar in och behandlar personuppgifter om dig i samband med våra tjänster och din användning av vår webbplats på kund.arla.se

Arla Foods är samlingsnamnet för de företag som tillhör Arla Foods Group. För var och en av de databehandlingsaktiviteter som anges nedan har det Arla Foods-företag som är personuppgiftsansvarig för aktiviteten i fråga identifierats. Personuppgiftsansvarig kan vara Arla Foods amba, Sønderhøj 14, DK-8260 Viby eller Arla Foods AB, PO BOX 4083, Solna, Sweden.

Läs meddelandet noggrant för att förstå hur vi behandlar, använder och lämnar ut dina personuppgifter.

 

1. Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål och på nedan angivna rättsliga grunder:

Skicka ut nyhetsbrev

Personuppgiftsansvarig för den här aktiviteten är Arla Foods AB. Om du registrerar dig för våra nyhetsbrev registrerar vi de personuppgifter som du lämnar till oss (namn, e-postadress) för att skicka relevanta och riktade marknadsföringsmeddelanden till dig.

Behandlingen baseras på ditt samtycke (GDPR artikel 6.1 a). Kom ihåg att du när som helst kan återkalla ditt samtycke om du inte längre vill få våra nyhetsbrev.

Direct2Chef (restauranger)

Personuppgiftsansvarig för denna aktivitet är Arla Foods amba. Vi behandlar personuppgifter om restauranganställda och -ägare samt liknande professionella kunder, som vi interagerar direkt eller indirekt med genom distributörer i samband med försäljning och marknadsföring av våra varor och tjänster, för marknadsföring och analys. Vi behandlar personuppgifter vi erhåller i samband med beställningar, leveranser och analyser av presumtiva behov av varor och tjänster som säljs av Arla.

Vi samlar in denna information direkt från kunder eller från tredje part, inklusive via sociala medier.

Vi delar kontaktuppgifter om restauranganställda och -ägare samt liknande professionella kunder med våra koncernföretag. Arlas koncernföretag är:

  • Arla Foods amba
  • Arla Foods AB
  • Arla Gefleortsens AB
  • Starbucks Coffee EMEA BV
  • Jörd International A/S

Användningen och utlämnandet baseras på vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och varumärken (GDPR artikel 6.1 f).

För direktmarknadsföring till restauranger och liknande professionella kunder, se avsnittet ovan.

Ditt deltagande i tävlingar

Personuppgiftsansvarig för denna aktivitet kan vara Arla Foods amba eller Arla Foods AB. Om du deltar i tävlingar arrangerade av Arla kommer vi att behandla de personuppgifter du lämnar (namn, e-postadress, tävlingsbidrag, inklusive svar på frågor osv.) för att genomföra tävlingen, välja ut och kontakta vinnaren (GDPR artikel 6.1 b).Beroende på tävlingen i fråga och priset kan vi dela ditt namn, kontaktuppgifter och prisuppgifter med leverantörer och transportörer av tävlingspriser (GDPR artikel 6.1 b).

Om lagen så kräver kommer vi att dela ditt namn och prisuppgifter med skattemyndigheterna (GDPR artikel 6.1 c).

Kunna svara på förfrågningar via kund.arla.se eller andra kontaktpunkter (e-post, sociala medieplattformar osv.) – kundtjänst

Personuppgiftsansvarig för denna aktivitet är Arla Foods AB. Om du kontaktar oss kommer vi att registrera de personuppgifter som du lämnar till oss (t.ex. namn, företag, titel, e-postadress, detaljer om din förfrågan osv.). Vårt kundtjänstteam har tillgång till dessa uppgifter så att vi kan hjälpa dig med din förfrågan på bästa möjliga sätt (GDPR artikel 6.1 f).

Retargeting

Personuppgiftsansvarig för denna aktivitet är Arla Foods AB. Vi använder cookies för att skapa mer relevant marknadsföring för dig och för att presentera relevant innehåll för dig på vår webbplats och på tredje parts webbplatser (retargeting). Grunden är ditt samtycke av cookies, och den efterföljande användningen av cookiedata för marknadsföring baseras på vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och vår verksamhet.

Du kan läsa mer om vår användning av cookies här.

Vi använder också verktyg för sociala medieplattformar för att marknadsföra våra produkter (t.ex. Facebook och Instagram Custom Audience och Lookalike, LinkedIn Matched Audiences och YouTube Audience). För detta ändamål kan vi tillhandahålla hashkrypterad e-postadresser, som vi fått från dig (t.ex. när du registrerade dig för vårt nyhetsbrev eller köpte varor i vår webbshop), till sociala medier för att de ska kunna presentera sponsrade inlägg i ditt flöde. Grunden för detta är vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter (GDPR artikel 6.1 f).

Evenemang och workshops

Personuppgiftsansvarig för denna aktivitet är Arla Foods AB. Om du anmäler dig till evenemang och workshops arrangerade av Arla kommer vi att registrera de personuppgifter som du lämnar till oss (inklusive namn, e-postadress, evenemang, evenemangsdatum) för att hantera evenemanget samt ditt deltagande, bekräfta ditt deltagande, kontakta dig vid eventuella ändringar eller avbokningar osv. (GDPR artikel 6.1 b).

Förbättra vår webbplats

Personuppgiftsansvarig för denna verksamhet är Arla Foods amba. Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och säkerställa webbplatsens funktionalitet, spåra trafiken till vår webbplats och optimera innehållet på sidorna. Grunden är ditt samtycke av cookies, och den efterföljande användningen av cookiedata för marknadsföring baseras på vårt berättigade intresse att förbättra vår webbplats.

Du kan läsa mer om vår användning av cookies här.

Interaktion med ArlaPro på sociala medieplattformar

Personuppgiftsansvarig för denna aktivitet är Arla Foods AB. Om du följer oss eller interagerar med oss på våra sidor på sociala medieplattformar, t.ex. Facebook, Instagram osv., kommer information du tillhandahåller att omfattas av detta integritetsmeddelande samt integritetsmeddelandet för respektive social medieplattform. Vi uppmanar dig att läsa integritetsmeddelandet för respektive social medieplattform.

B2B-relationer (leverantörer, kunder, affärspartners)

Personuppgiftsansvarig för denna aktivitet är Arla Foods AB. I samband med ditt samarbete med Arla behandlar vi de personuppgifter som vi tar emot i samband med beställningar och leveranser för att kontrollera betalning och tjänsterna (namn, kontaktuppgifter, titel, företagsnamn osv.). Vidare kommer vi att använda uppgifterna för att upprätthålla affärsrelationen med det företag du representerar, eller administrera aktiviteter som du deltar i.

Grunden för vår behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse att lagra dina uppgifter för att fullgöra eventuella avtal med det företag du representerar och för att bygga affärsrelationer med företaget (GDPR artikel 6.1 f).

För information om hur vi använder dina personuppgifter när du söker jobb i Arla Foods Group, klicka här

2. Utlämnande och överföring av personuppgifter

Vi lämnar ut dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan. Utöver detta gör vi personuppgifter tillgängliga för våra affärspartners, inklusive IT-leverantörer som lagrar och behandlar personuppgifter för vår räkning. Sådana affärspartners och leverantörer omfattas av Arlas instruktioner avseende lagring och behandling av personuppgifter.

Vissa personuppgiftsbiträden eller underentreprenörer kan finnas utanför EU. Överföringen av personuppgifter baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

3. Lagringsperiod

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål och för att uppfylla rättsliga skyldigheter, inklusive bokföringslagstiftning, i de länder där vi är verksamma.

4. Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter för våra berättigade intressen eller när vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Med vissa lagstadgade undantag har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.

Vidare har du rätt att begära att vi rättar till eventuellt felaktiga personuppgifter om dig, samt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan begära att få vissa personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format, om vår behandling av sådana personuppgifter baseras på ditt samtycke eller ett avtal som du ingått med oss (dataportabilitet).

På din begäran raderar vi personuppgifter om dig, såvida vi inte har en rättslig grund för att fortsätta behandlingen.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet, till exempel Integritetsskyddsmyndigheten.

5. Invändning

Du har rätt att i vissa fall invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan bland annat invända mot behandling av dina personuppgifter som baseras på våra berättigade intressen (GDPR artikel 6.1 f) eller för direktmarknadsföringsändamål, inklusive profilering.

6. Utöva dina rättigheter

Som beskrivs i avsnitten 4 och 5 ovan har du ett antal rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill utöva sådana rättigheter ber vi dig skicka in din begäran via vårt webbformulär, som du hittar här.

7. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy.

Version 2.2, Oktober 2021