Krav- och Nyckehålsmärkta produkter

Mat som serveras i offentlig miljö har höga krav att uppfylla. Den ska inte bara vara god, den ska också vara både hållbar och näringsriktig.

Hållbarhet

För att bedöma om ett livsmedel är hållbart har Upphandlingsmyndigheten tagit fram Hållbarhetskriterier. För mjölkprodukter innebär dessa kriterier bland annat att ursprung på råvaran ska anges, att mjölkkor ska gå ute under sommaren (minst 6 h per dygn under minst 2 månader) samt att avhorning sker med bedövning

Om produkten är KRAV-märkt är alla dessa kriterier automatiskt uppfyllda.

Näringsriktig

De Nordiska Näringsrekommendationerna 2012 (NNR) är de officiella näringsrekommendationerna i Sverige. De ligger till grund för Livsmedelsverkets råd om bra matvanor och bör användas som utgångspunkt för planering av måltider till större grupper t ex inom skola och förskola. Ett enkelt sätt att se om ett livsmedel är nyttigt är att leta efter symbolen Nyckelhålet. Nyckelhålet finns på livsmedel som innehåller mer fibrer och fullkorn, mindre socker och salt och nyttigare eller mindre fett.

Här har vi förenklat för dig som upphandlar mat till offentliga kök och samlat alla våra produkter som uppfyller både KRAV och Nyckelhålet. 

Eko & nyckelhålsmärkta produkter