Vi matas ständigt med nya rön om vad vi ska äta för att leva länge. Men vad ska äldre äta för att leva väl? Och vad är sarkopeni och hur motverkar vi det? Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition och metabolism, reder ut begreppen.

Hur kan muskelnedbrytning hos äldre förebyggas med rätt kost? För forskningen är det en allt mer angelägen fråga. Livslängden ökar med två år per decennium och inget tyder på att det blir ett trendbrott. Vill vi att vår allt äldre befolkning ska få ett bra liv krävs ny kunskap.

Livslängden ökar med två år per decennium och inget tyder på att det blir ett trendbrott.

– Om vi kan förstå vad som gör att en människa har motståndskraft och bibehåller sina funktioner, kan vi minska antalet personer som blir funktionsnedsatta, säger Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition och metabolism vid Uppsala universitet.

Sarkopeni ger lägre livskvalitet

När vi blir äldre minskar muskelmassan och det kan vara ett stort problem. Det låter kanske inte så farligt, man måste ju inte bli tyngdlyftare efter pensionen. Men i praktiken leder muskelförlust till många olika besvär. Det mest uppenbara är minskad rörlighet vilket kan bli en stor begränsning i vardagen. Utan muskler trillar man lättare, och det tar längre tid att bli frisk efter benbrott och andra skador.

Sarko...vadå?

Sarkopeni förekommer framför allt hos personer över 70 år. Tillståndet innebär muskelförlust och minskad kraft och medför olika problem:

  • Låg livskvalitet
  • Benskörhet
  • Fall
  • Längre vårdtider
  • Ökad dödlighet

Den fysiologiska processen med muskelnedbrytning kan inte stoppas helt, från att vi är 20 år till 90 år minskar muskelmassan med 50 procent, men försämringen kan förebyggas genom fysisk aktivitet och ökat intag av protein.

Sammantaget leder muskelnedbrytning, det som också kallas sarkopeni, till avsevärt lägre livskvalitet. Studier har visat att risken för funktionsnedsättning och handikapp är två till tre gånger större hos äldre sarkopena personer jämfört med de som inte är sarkopena.

– Om fem år kommer sarkopeni att vara en stor fråga, siar Tommy Cederholm.

Proteinrik kost förebygger

Det viktigaste för att förebygga muskelnedbrytning är fysisk aktivitet. Bäst effekt får man om den kombineras med en proteinrik kost.

– Äldre behöver mer protein för att få igång proteinsyntesen i musklerna, säger Tommy Cederholm.

Han refererar en stor vetenskaplig studie med hundra 87-åringar. De delades in i tre grupper: en fick träna, en fick extra näring och en tredje grupp fick både extra näring och träning. Alla grupperna ökade muskelstyrkan, men störst ökning såg man hos de som både tränade och åt näringsberikad kost. 

– Patienter som får proteinrik kost har bättre styrka och färre återinläggningar. Kosttillägg kan minska återinläggningen med 40 procent, säger Tommy Cederholm.

Rätt proteinintag och fysisk aktivitet kan vara skillnaden

En annan studie visar att dödligheten halverades på en grupp undernärda patienter som fick behandling med kosttillägg. Protein är nyckeln till en starkare kropp, men det är skillnad på protein och protein. En del tas lättare upp av kroppen, till exempel vassleprotein.

Protein är nyckeln till en starkare kropp, men det är skillnad på protein och protein.

– Rätt proteinintag och fysisk aktivitet kan vara skillnaden mellan att kunna resa sig upp från en stol och gå och handla och att inte komma upp, säger Tommy Cederholm.

Begreppet sarkopeni är relativt okänt, även bland vårdpersonal. Men själva fenomenet och dess samband med kosten är väl känt för alla som arbetar med äldre personer.

– Många av våra äldre äter dåligt. Vi försöker erbjuda dem näringsdrycker. En del smakar konstgjort så det är bra om vi har många varianter att välja bland, säger Susanne Larsson, sjuksköterska. 

Vårt sortiment