SkolmatSverige är finalist i Årets Guldstjärna i Arla Guldko 2023

Skolmåltiderna är viktiga för att främja hälsosamma levnadsvanor hos barn och unga. En hjälp i skolornas arbete med att säkerställa skolmåltidernas kvalitet är SkolmatSverige, ett kostnadsfritt webbaserat enkätverktyg. Nu är SkolmatSverige en av tre som nominerats till specialpriset Årets Guldstjärna i Arla Guldko 2023. Vem som tilldelas priset avgörs vid finalen den 8 maj.

SkolmatSverige drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Region Stockholm. Enkätverktyget finns på SkolmatSveriges hemsida tillgängligt för alla skolor i hela landet. Verktyget består av flera enkäter som värderar olika kvalitetsaspekter. Tillsammans ger enkäterna en helhetsbild över skolmåltidens kvalitet som näringsinnehåll, miljöpåverkan och organisation.

- Ohälsosamma matvanor är i dag en av de största riskfaktorerna för sjukdom och att dö i förtid, säger Josefin Lindroth, projektledare för SkolmatSverige. Skolmåltiderna kan bidra till bättre matvanor och minskad ojämlikhet i hälsa. Skolmaten är också ett viktigt pedagogiskt verktyg för att öka elevernas kunskap om hälsosamma och miljömässigt hållbara matvanor. SkolmatSverige hjälper skolor att säkerställa och utveckla skolmåltidernas kvalitet, men skolmaten måste också vara god och ätas upp, därför ingår även elevenkäter.

Lättanvända enkäter med tydliga resultat

Enkäterna består av raka och enkla frågor om skolans måltidsverksamhet och kan besvaras när som helst under läsåret. Flera skolor och kommuner använder enkätverktyget återkommande. Alla skolor får automatisk återkoppling på sina resultat med tips på förbättringar och kommuner kan beställa sina sammanställda resultat. Resultatrapporten är tänkt att fungera som ett underlag för dialog och samarbete kring skolmåltiderna och får gärna delas med alla berörda parter på skolan.

SkolmatSverige startade år 2012 och idag är cirka hälften av landets grundskolor och kommuner anslutna och i nästan alla kommuner finns det minst en grundskola som har använt SkolmatSverige. Stockholms stad har beslutat att årligen följa upp skolmåltidernas näringsriktighet och kvalitet i alla skolor med hjälp av verktyget.

- En utmaning är att nå ut till fler skolor i landet och öka kännedomen om SkolmatSverige. Vi funderar ständigt på hur SkolmatSverige kan utvecklas tillsammans med våra användare. Vi uppskattar alla tillfällen att träffa dem och få möjlighet att lyfta detta viktiga arbete. Därför är det extra roligt med denna fina nominering till Årets Guldstjärna, säger Josefin.

Tävlingskategorierna i Arla Guldko 2023 är Bästa Matglädjeförskola, Bästa Matglädjeskola, Årets Frukostlyft samt Bästa Seniormatglädje. I Arla Guldko delas även utmärkelsen Årets Guldstjärna ut till den eller de som direkt eller indirekt bidrar till att utveckla det offentliga köket.

Vinnarna får utöver äran, statyetten Arla Guldko, ett exklusivt diplom och ett utbildningsstipendium. Fem särskilt tillsatta jurygrupper, var och en toppad med en av Sveriges bästa stjärnkockar, arbetar under flera veckor med att utse finalister och slutligen vinnarna i samtliga kategorier.