Nu har ni chansen att få besök av Årets Konditor 2023 Linda Dahl som bjuder på inspiration, tips och kunskap till ert team.

Vi lottar ut en inspirationsdag för en verksamhet som får besök av Linda Dahl då hon bjuder på sina bästa tips och lärdomar kring tårtor. Anmäl er nu genom att fylla i formuläret nedan, vinnare meddelas i början på september. Tävlingsvillkor finns längre ner på sidan.

Anmäl dig här

Tack!

Vi har skickat ett mail med en bekräftelse på din anmälan. Kolla gärna din skräpkorg om mailet inte kommit fram inom några minuter. Avsändaren är Arla Pro.

Tävlingsvillkor

Ansvarig för tävlingen är: Arla Foods AB, PO Box 4083, 169 04 Solna (nedan benämnd Arla). Frågor om tävlingen kan skickas till fanny.lindh@arlafoods.com

Så här deltar du

Du deltar i tävlingen genom att fylla i formuläret och dela en motivering varför din verksamhet borde vinna. När du deltar i tävlingen ger du samtidigt samtycke till att vi får kontakta dig om du/ni vinner.

Du kan delta i tävlingen från och med den 12 Augusti och till och med den 1 September kl. 23.59. Du kan bara delta en gång.

Vem kan delta?

Du kan delta i tävlingen om du jobbar på ett café, bageri eller konditori. Anställd i Arla Foods AB eller någon i samma hushåll kan inte delta i tävlingen.

Vad kan man vinna?

Du vinner en inspirationsdag i köket med Årets Konditor 2023, Linda Dahl, på plats på er verksamhet.

Vinnaren ansvarar själv för eventuell vinstskatt.

Hur utses vinnaren?

För att kunna motta priset är vinnaren skyldig att uppge namn, telefon, email, namn på verksamhet samt en motivering varför man önskar få en inspirationsdag med Linda Dahl. Linda Dahl väljer själv vinnaren utifrån motivering.

Arla har rätt att fritt och utan särskilt ersättning använda informationen om [vinnaren/vinnarna] samt det vinnande [bidraget/bidragens] motivering i sin verksamhet inklusive i reklam och marknadsföring i någon form.

Om [vinnaren/vinnarna] inte besvarar Arlas telefonsamtal och email inom [4] dagar har Arla rätt att välja ut en ny vinnare.

Övrigt

Arla förbehåller sig rätten att blockera eller radera innehåll och bilder som kränker tredje mans rättigheter. Vid misstanke om fusk förbehåller sig Arla rätten att exkludera deltagare från tävlingen. Arla har rätt att avbryta tävlingen, om det visar sig nödvändigt, och Arla är inte ansvarig för tekniska fel hos tredje part eller elektroniska fel som förhindrar eller försvårar deltagande i tävlingen.

Behandling av dina personuppgifter

Vi registrerar de personuppgifter som du lämnar i samband med tävlingen [infoga de uppgifter som lämnas i samband med tävlingen]. Deltagande i tävlingen är frivilligt. Du är inte skyldig att lämna några personuppgifter till Arla men det kan resultera i att du inte kan delta i tävlingen. Vi använder dina personuppgifter till att administrera tävlingen, kontakter med [vinnaren/vinnarna] och att skicka ut priset. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med tävlingar, hur länge vi sparar dina personuppgifter och dina rättigheter gällande personuppgifter på i vår integritetspolicy.