1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kan personuppgifter som namn och ort publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 2. Ansvarig för tävlingen är: Arla Foods AB, PO Box 4083, 169 04 Solna (nedan benämnd Arla)
 3. För att vara med och tävla måste du: Acceptera reglerna för tävlingen och fylla i anmälningsformuläret med fullständiga uppgifter. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.
 4. Om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen. 
 5. Endast ett bidrag per sökande godkänns.
 6. Arla återsänder inte bidragen efter avslutad tävling.
 7. Vinsten är personlig och kan ej överlåtas till annan person/enhet. Vinsten kan inte säljas vidare och kan inte bytas mot något annat eller ersättas. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
 8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Vinnaren kan också att med arbetsplats, för- och efternamn samt ort publiceras på kund.arla.se och i våra sociala medie kanaler. 
 9. Anställda i Arla samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.
 10. Arla tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Arla. Arla tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.
 11. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Arla. Detta innebär bl.a. att Arla får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Arlas normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 12. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor intygar du att du själv är upphovsman till insänt bidrag och att bidraget inte begår intrång i annans rättigheter eller står i strid i annans intresse.
 13. Arla förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Arla bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.