Koldioxidutsläpp

Sedan 1990 har Arlas ägare, mjölkbönderna, minskat koldioxidutsläppen med 1 procent per år och vi ligger idag långt under det globala genomsnittet. Nu ökar vi ambitionsnivån ytterligare med målet att sänka med 3 procent per år till 2030.

Hur går det då till? Vi har gjort en film som förklarar hur vi ska gå tillväga.

 

Ett internationellt samarbete

Med hjälp av klimatdata och externa rådgivare får våra bönder verktygen de behöver för att hitta kritiska sektorer på sina gårdar och åtgärda dem. Allt som rör mjölkproduktion undersöks, t.ex. gödselhantering, energiförbrukning och foder.

Samtliga resultat samlas i en central databas, vilket möjliggör att Arlabönderna tillsammans kan hjälpa varandra uppnå positiva resultat. Eftersom vi samlar nästan 10 000 Arlaägare i detta projekt kan vi göra stor skillnad, inte bara här i Sverige, utan också på global nivå.

Läs mer på arla.se