Arlas mål är att minska utsläppen av växthusgaser från produktion, transporter och förpackningar med 25 procent fram till 2020, jämfört med 2005 års nivå. Och vi är på god väg.

Redan 2009 började Arla klimatkompensera för utsläpp av växthusgaser för Yoggi Yalla. Sedan 2012 ingår även Arla Ekos sortiment med storsäljarna mjölk, grädde, gräddfil och fil. Pengarna fördelas på olika trädplanteringsprojekt och Arla ger stöd till ett i Uganda.

Diagram från LRF, "Mjölken och miljömålen"
Källa: LRF, "Mjölken och miljömålen".

Som första livsmedelsföretag i världen har Arla börjat beräkna sitt naturkapitalkonto: ”Environmental Profit and Loss”. Naturkapital är världens naturresurser, såsom skog, floder, hav, mark och atmosfär.

Genom att koppla ett penningvärde till varje naturtillgång har hållbarhetschef Jan D Johannesen och hans team räknat på Arlas ekonomiska kostnader samt effekterna av företagets föroreningar. Projektet, som fått bidrag av miljöstyrelsen i Danmark, tar grepp om Arlas miljöpåverkan genom hela värdekedjan, från gårdarnas mjölkproduktion till företagets affärsresor.

– Vi är det första livsmedelsföretaget i världen som genomför en så här omfattande undersökning. Vi har gjort livscykelanalyser i flera år för att få en bild av vår påverkan, men dessa har främst varit inriktade på utsläppen av växthusgaser. När vi fick den här chansen att bredda fokus nappade vi direkt och nu har vi en mycket bättre bild av vår påverkan på flera andra områden, från biologisk mångfald till vattenförsörjning, förklarar Jan D Johannesen.