Jordens resurser

Arla arbetar för 100 % återvinningsbara förpackningar, att inte skicka något avfall till deponi och med att minska svinnet i hela kedjan ut hos konsument. ”Zero waste” är målet i vår strategi Global growth 2020. För att uppnå denna nollvision har vi satt upp tre mål.

Smarta kartonger

Runt 15 procent av yoghurten i en vanlig kartong blir kvar inuti. Genom att utveckla nästa generations yoghurtförpackningar får konsumenterna ut mer yoghurt ur förpackningarna och andelen mat som slängs minskar.

Tillsammans med Tetra Pak har Arla tagit fram förpackningen Tetra Top. Man kan ta av toppen på kartongen, klämma ut all yoghurt och skrapa ur det sista ur toppen med en sked. Den nya förpackningen används till alla enlitersförpackningar med Yoggi® och Arla Ko-produkter, som görs vid mejeriet i Linköping.

 1. Återvinningsbara förpackningar. Målet är att 100 % av våra förpackningar ska vara återvinningsbara år 2020. I Sverige har Arla kommit en bra bit på vägen. Vi har till exempel nya förpackningar till ekologisk mjölk. De består av 100 % förnybara material. Plastfilmen på kartongens insida är gjord av polyeten, ett sockerrörsbaserat material. Utvecklingen fortsätter genom:
  – Samarbete med forskning och nyckelkunder för att ta fram fler återvinningsbara förpackningar. Vi vill till exempel hitta bra ersättningsmaterial för polystyren.
  – Utvärderingar som visar vilken förpackning som är rätt för varje enskild produkt.
 2. Minskat matsvinn. Vi vill hjälpa kunderna att minska matsvinnet med 50 % genom att:
  – Vi har utvecklat smartare förpackningar som ger längre hållbarhet vilket minskar svinnet.
  – Vi utvecklar den nya generationens förpackningar som lättare kan tömmas helt.
  – Vi ger råd om hur man får full användning av en produkt. I skolor och andra storkök utgörs den största mängden svinn av tillagad mat.
 3. Minskat produktionssvinn. Vi minskar svinnet från vår produktion genom att: – Rester används som foder eller till biogas.
  – Samarbeta med företag och myndigheter för bättre återvinning.
  – Utbilda personalen. Vimmerby pulveranläggning har bland annat arrangerat flera workshops där de tittar på hur anläggningen kan minska svinn från produktionen.
 4. Många bäckar små. Allt räknas inom hållbarhetsområdet och vid Linköpings mejeri har en grupp miljöambassadörer arbetat för att mejeriets hållbarhetsarbete ska utvecklas. Bland annat har wellpappsorteringen ökat, antalet använda kemiska produkter minskat och gruppen arbetar för en bättre lösning av den lilla plastrest som skruvkorksförpackningarna utgör.
Vi har sparat in fem ton plast!

Genom att minska tjockleken och vikten på förpackningarna till de klassiska ostarna Grevé®, Herrgård®, Präst® och SveciaTM har Arla Sverige dragit ner rejält på plasten. I fjol innebar detta en besparing på 5,2 ton plast. Förändringen gör att man i dag kan packa 13 100 fler ostar med samma mängd material.