Kor i hage

Arla är världens största producent av ekologiska mejeriprodukter. Tidigt insåg både vi och våra kunder fördelarna med ekologisk produktion. Även när efterfrågan varit låg har Arla tagit strategiska beslut att satsa på ekomjölk.

Varför kostar ekomjölken mer?

Att framställa ekologiska produkter är lite dyrare eftersom: 

  1. Växtodling utan gifter kräver mer åkermark och mer manuell bearbetning av jorden för att bli av med ogräs.
  2. De ekologiska korna betar mycket utomhus och måste därför ha mer betesmark. 
  3. Den ekologiska mjölken hämtas i särskilda bilar och hanteras separat på mejeriet.

Vår ekologiska mjölk har funnits i över 20 år och är idag den vanligaste typen av ekologiskt livsmedel som kommuner och landsting köper in. Både detaljhandeln och offentliga kunder driver på utvecklingen inom ekologi.

Vi vet att kommunerna, landstingen och näringslivet planerar att öka inköpen av ekologiska produkter de kommande åren. För att möta efterfrågan växer vårt ekosortiment. Vi producerar idag mjölk till över 80 ekologiska produkter och rekryterar nya ekologiska mjölkbönder i Sverige, Danmark och Centraleuropa. I rekryteringen tittar vi alltid på hur mjölkhämtningen ska kunna bli så effektiv som möjligt för att hålla nere resursåtgången.

Vad är en ekogård?

Den största skillnaden mot andra gårdar är att de ekologiska gårdarna inte använder kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel när de odlar foder till korna. De ekologiska bönderna tillämpar istället ett kretsloppstänk och hushåller med de resurser som jorden erbjuder. Grundtanken bakom det ekologiska lantbruket är att så långt som möjligt använda lokala och förnybara resurser.

En ekologisk mjölkgård strävar efter att vara självförsörjande så att det mesta av kornas foder odlas på egna åkrar. Gödsel från de egna kossorna sprids och blir en naturlig del av kretsloppet, till skillnad från konstgödsel som vid fel användning kan leda till övergödning av sjöar, hav och vattendrag. Produktionen av konstgödsel är dessutom mycket energikrävande och den bidrar till spridningen av kadmium, en av våra giftigaste metaller.

Ekologiskt hos Arla = KRAV-märkt

Alla Arlas svenska ekologiska produkter är KRAV-märkta. Det innebär att gårdarna som levererar den ekologiska mjölken är certifierade av KRAV och att transporterna och tillverkningen i mejeriet också är godkända av KRAV. För en mjölkgård tar det cirka två år att ställa om till ekologisk produktion. Under omställningsperioden ger Arla ett ekotillägg till de bönder som vill ställa om.