Arlabonde med sina kor

Reglerna kring djuromsorg har en framträdande plats inom Arlas kvalitetsprogram Arlagården. Välmående djur är grunden för att kunna producera säkra mjölkprodukter av hög kvalitet.

19 punkter att följa

I kvalitetsprogrammet Arlagården listas 19 punkter som alla våra mjölkbönder ska följa med syfte att djuren ska få leva så naturligt som möjligt, i en bra miljö. Djuren ska hållas rena, få motion, komma ut på bete varje sommar och slippa hormoner och läkemedel. De får även rent vatten och foder av hög kvalitet.

Under 2016 vidareutbildades 400 svenska djurägare inom djurhälsa. De diskuterade begrepp som ”kosignaler”, alltså hur man kan läsa av kornas mående genom att vara lyhörd för deras signaler. Arlas djurhälsoträffar fortsätter under 2017.

Visste du att...

  1. Allt fler djur går fria. Sedan flera hundra år tillbaka har uppbundna stallar varit vanligast på norra Europas mjölkgårdar. Korna har gått ute på bete under sommarmånaderna. De senaste 25 åren har allt fler Arlagårdar byggts om till lösdrifter. Alla nya stallar som byggs i Sverige måste vara lösdriftsstallar där korna går lösa. Inom tio år är det troligt att de flesta uppbundna ladugårdarna har fasats ut.
  2. Antibiotika begränsas. På Arlas gårdar får korna aldrig antibiotika i förebyggande syfte. Penicillinbehandling till en sjuk mjölkko får bara ordineras av en veterinär. Under behandlingen och karenstiden leveras ingen mjölk. Karenstiden är beslutad av Livsmedelsverket. På våra ekologiska gårdar gäller alltid dubbla karenstider och mjölk som innehåller antibiotika får aldrig lämnas till mejeriet. Mjölkbilschauffören gör kontroller vid mjölkhämtningen på gården. I Sverige är detta självklart, men på våra Arlagårdar i andra länder är kraven långtgående.
  3. Alla kor får beta utomhus. Att beta är ett naturligt beteende för kor. Kor som får beta har färre hälsoproblem och är mindre stressade. I Sverige har vi en beteslagstiftning som säger att korna ska vara på bete under två till fyra månader beroende på var i landet djuren bor. Med bete menas minst sex timmars utevistelse per dygn på betesmarken. På Arlas ekologiska gårdar får djuren vara ute minst tolv timmar per dygn och minst hälften av grovfoderintaget ska komma från betet. Utöver det har ekologiska kor minst två månaders förlängd utevistelse. Det innebär att man på en del håll i landet kan se en snöfylld hage med vinterglada kor.