Allmänna tävlingsvillkor

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 2. Ansvarig för tävlingen är: Arla Foods AB, 105 46 Stockholm (Inger Myresten & Fredrik Larm).
 3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.
 4. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.
 5. För att vara med och tävla måste du:
  ● Ange vem av finalisterna som du tror kommer vinna titeln Årets kock 2018.
  ● Motivera vad som gör den du gissar på till en bra Årets kock.
  ● Lämna in personuppgifter som Arla hanterar enligt angiven integritetspolicy.

  Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.
 6. Sökande har rätt att inge flera bidrag.
 7. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast klockan 14:00 den 29 september 2018.

  Vinnaren kommer att utses senast den 5 oktober 2018.

  Arla återsänder inte bidragen efter avslutad tävling.
 8. Vinnaren utses av en jury bestående av Inger Myresten och Fredrik Larm från Arla samt Årets kocks vd Andreas Stenberg.

  Utöver att den tävlande måste ha gissat rätt på vem som vinner Årets Kock 2018 letar juryn efter den mest kreativa och unika motiveringen för varför vinnaren är en bra Årets Kock 2018.

  Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 9. Priset består av en middag för två inkl. lilla dryckespaketet på restaurangen Frantzén i Stockholm. Vinnaren mottar ett presentkort till ett värde av 6000 kr. Vinnaren ansvarar själv för att boka bord.

  Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

  Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort eller ålder publiceras på https://kund.arla.se. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren.

  Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom.

  Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
 10. Anställda i Arla samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.
 11. Arla tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Arla. Arla tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.
 12. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Arla. Detta innebär bl.a. att Arla får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Arlas normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 13. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor intygar du att du själv är upphovsman till insänt bidrag och att bidraget inte begår intrång i annans rättigheter eller står i strid i annans intresse.
 14. Arla förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Arla bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.

 

Arlas integritetspolicy