Certifikat på att du kan återanvända plasthinkar från Arla® Pro

Nu kan du som kund ladda ner ett certifikat som styrker att plasthinkarna är lämpliga för att förvara livsmedel i.

Återanvändning till förvaring av livsmedel  

Arla® Pro bidrar till miljöarbetet och underlättar samtidigt vardagen för professionella kök. Under sommaren och hösten kommer hinkarna löpande få symbolen Glas- och gaffel. Symbolen visar att hinkarna kan återanvändas för förvaring av mat. 

Plastförpackningar är ofta en nödvändighet vid förvaring av livsmedel.  I väntan på att mer hållbara förpackningsmaterial utvecklas, vill Arla® Pro bidra till miljöarbetet.  

Därför är det en glad nyhet att vi i nära samarbete med leverantören av hinkar har sett till att få hinkarna försedda med glas- och gaffelsymbolen, så att de kan återanvändas problemfritt av storkök, när de har blivit tömda och rengjorda.

Hinkar med exempelvis 5 l crème fraiche kan användas för förvaring av soppa, dressing och annan mat.

Miljömedvetet i en jäktig vardag

För våra foodservice-kunder innebär det att plasthinkarna kan återanvändas i stället för att slängas, och att de kan spara pengar genom färre inköp av plastbehållare för förvaring. Det här kommer generellt sett att bidra till mindre plastförbrukning i köken. Med Arlas glas- och gaffelmärkta förpackningar blir det alltså enklare att vara miljömedveten i en jäktig vardag.

Så använder du Arlas hinkar

När du vill återanvända Arla® Pro hinkar behöver du bara rengöra dem noggrant. Därefter kan du använda dem till förvaring av olika sorters livsmedel och till både kylda och uppvärmda matrester, som sen ska ställas kallt för att kunna användas en annan dag. Dock rekommenderar vi inte att man fyller till exempel varm frityrolja i hinken, då det påverkar möjligheten att stapla hinkarna säkert.

Mindre CO2-avtryck

Arla® Pro jobbar kontinuerligt på att hjälpa foodservice-kunder så att de kan göra köksdriften både mer hållbar och mer miljömedveten, och därför kommer vi också framöver att fokusera på åtgärder som på samma sätt som Arla® Pro hinkarna kan göra tydlig skillnad. Den överordnade ambitionen är att Arla ska minska sitt CO2-avtryck med 30 procent före 2030 och arbeta för att bli CO2-neutralt.