Reklamationsguide för Kundportalen

Reklamationer måste rapporteras omgående dock senast 2 arbetsdagar efter leveran-sen. Om du misstänker ett allvarligt produktfel, ring Kundcenter så snart som möjligt på 0775-77 11 77. Arla jobbar varje dag med analys av reklamationer för att förebygga dem och därför är det viktigt att rätt orsakskoder används. Har ni även ytterligare information som till exempel produktstämpling så är det mycket värdefullt för oss.

Skapa en reklamation

Från startsidan, din översikt, kan du skapa en reklamation genom att trycka på fliken Reklamationer.

Efter att ha klickat på Reklamationer ska du klicka på knappen Se alla/Skapa ny och sedan får du välja vilken leverans som reklamationen ska skapas mot. Det går endast att välja leveranser som varit senaste 2 arbetsdagarna.

Det går även att söka på leveransnummer alternativ artikelnummer/EAN i sökrutan.

1-skapa-reklamation.jpg

 

Välj leverans

2-skapa-reklamation-valj-leverans.jpg

Klicka på det datumet du vill skapa din reklamation mot och klicka på Välj leverans.

 

Ange orsak

3-skapa-reklamation-orsak.jpg

Efter att ha hittat den artikeln som ska reklameras, klicka på artikeln och fyll sedan i antalet som ska reklameras (OBS! Antalet som ska reklameras är i styck).

Välj sedan orsak till reklamationen (förklaring till varje orsakskod finns nedan). Klicka sedan på den gula knapp reklamera artikeln. Det går bra att reklamera flera artiklar samtidigt. Därefter klickar du på den gula knapp Summera och bekräfta på höger sida av skärmen. Slutligen ska du bekräfta och skicka.

 

Aviseringar

4-aviseringar.jpg

Du kan, antingen från din ordersammanställning eller från inställningar (längst ner på sidan), ändra hur och i vilka skeden som du får aviseringar. Aviseringar kan skickas till SMS och/eller e-post, som hämtas från dina registrerade kontaktuppgifter.

5-aviseringar-andra.jpg

Uppdatera din profil med adressuppgifter för att få aviseringar till din mejl eller mobil.

Välj under Avisering att klicka på Ändra längst ut till höger och sedan SMS eller E-post och numret eller adressen som informationen ska skickas till. Det går att välja båda kontaktvägarna ifall du önskar.

 

Feltyp/exempel

 • Artikel saknas – delmängd 
  Exempel: Du fick bara en del av följesedelns kvantitet av en artikel.
 • Artikel saknas helt 
  Exempel: Saknar du en hel rullvagn/helt kolli så ring Kundcenter först, då kan vi ofta spåra upp och leverera varorna.
 • Fel artikel levererad 
  Exempel: Reklamera den artikel du inte fick för att bli krediterad, i den reklamationen meddelar du vad du fått i stället och om du vill behålla varan.
 • Felmärkt 
  Exempel: Datumstämpel oläslig eller saknas.
 • Kort datum 
  Exempel: Bäst före-datum ligger för nära i tiden jämfört med avtal.
 • Kvalitetsfel förpackning 
  Exempel: Läckage, saknat lock, trasig eller smutsig förpackning
 • Kvalitetsfel produkt 
  Exempel: Fel i smak/utseende/konsistens på innehållet
 • Skadat gods 
  Exempel: Skador som uppstått under transport/avlastning, t.ex. tilltryckta förpackningar. Ej förpackningsfel som läckage eller trasig förpackning.
 • Återkallelse/Återtag 
  Används bara när Arla skickar ut information om återtagen/återkallad batch av en specifik produkt.
 • Felbeställt 
  Ring Kundcenter