Kostdagarna 2020

Tävla och vinn en workshop med Fredrik Andersson från Svenska Kocklandslaget!

Tävla om en halvdagsworkshop på en skola med Fredrik Andersson från Svenska Kocklandslaget. Vi skräddarsyr workshopen utifrån era behov med fokus på vår nyhet Arla® Pro Grilling Cheese.

Vi kommer bland annat gå igenom hur ni kan använda mejeriprodukter på bästa sätt och hur ni, med små medel, kan nå högre höjder i köket.

Läs gärna igenom tävlingsvillkoren längre ner på sidan innan ni fyller i formuläret.

Fyll i formuläret för att delta i tävlingen!

Läs hur vi hanterar dina uppgifter i Arlas integritetspolicy

Allmänna tävlingsvillkor

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer person- uppgifter som namn och ort publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

 2. Ansvarig för tävlingen är: Arla Foods AB, 105 46 Stockholm (nedan benämnd Arla)

 3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.

  Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

 4. För att vara med och tävla måste du:
  Fylla i formuläret under Kostdagarna 2020 med fullständiga uppgifter samt en motivering. Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.

 5. Endast ett tävlingsbidrag per sökande godkänns.

 6. Tävlingen pågår endast under Kostdagarna 2020. Ditt kompletta bidrag måste därför vara oss tillhanda senast den 29 mars. Vinnaren kommer att utses senast den 1 juni 2020. Arla återsänder inte bidragen efter avslutad tävling.

 7. Vinnaren utses av en jury bestående av 5 representanter från Arla Foods. Juryn utser vinnaren baserat på det bidrag som juryn anser har den mest befogade motiveringen. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

 8. Priset består av en halvdagsworkshop med en kock. 

  Arla står inte för eventuella extra personalkostnader som kan tillkomma. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person/enhet.

  Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Vinnaren kommer också att med arbetsplats, skolans namn, för- och efternamn samt ort publiceras på www.kund.arla.se.

  Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom.

  Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

 9. Anställda i Arla samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

 10. Arla tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Arla. Arla tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

 11. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Arla. Detta innebär bl.a. att Arla får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Arlas normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

 12. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor intygar du att du själv är upphovsman till insänt bidrag och att bidraget inte begår intrång i annans rättigheter eller står i strid i annans intresse.

 13. Arla förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Arla bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.