Citronfisk med kapris.

Tävlingskategorin är öppen för alla grundskolor och gymnasier som satsar på matglädje. Vi söker skolrestauranger där goda måltider skapas med fokus på kvalitet, hållbarhet och trivsel. Där måltiderna ger nya smakupplevelser och kraft till lärande och där köket är en naturlig del av skolans verksamhet.

Vad juryn bedömer

  • ALLMÄN MATGLÄDJE OCH MATMILJÖ. Hur pass brett tänker köket kring maten och utbudet? Serveras flera olika rätter och vid olika måltidstillfällen? Arbetar man för att stimulera mat- och smakminnen?
  • MED TANKE PÅ MILJÖN. Hur gör ni för att jobba hållbart, minska svinnet och på andra sätt ta hänsyn till miljön?
  • POSITIV PÅVERKAN. Hur gör man för att vara en god matglädjeambassadör? Har köket en levande dialog med eleverna, pedagogerna och hemmen? Jobbar man med olika medier, exempelvis sociala medier, för att möta eleverna?
  • OMSORG. Hur bemöts eleverna och hur tar man vara på deras synpunkter? Hur jobbar man med matråd och för att göra elever och personal delaktiga?
  • RESTAURANGMILJÖ. Hur ser det ut där eleverna äter och hur fungerar logistik och flöde över dagen? Främjar skolrestaurangen matglädje?
  • LÅNGSIKTIGHET OCH ENGAGEMANG. Tar skolan matglädjen på allvar? Är det ett pågående arbete som även engagerar ledningen? Hur arbetar man med kompetensutveckling, teamwork och för att involvera hela arbetslaget?

Juryn kan ge extrapoäng för annat som främjar matglädje. Man får också poäng för hur väl man lyckas utifrån de förutsättningar man ges.

Anmäl dig till Arla Guldko

I Arla Guldko finns det tre områden att tävla i. För att anmäla dig, välj din kategori nedan och fyll i formuläret. Lycka till!

Matglädjeskola Matglädjeförskola Seniormatglädje