”Omställning till ekologiskt gynnar det gotländska landskapet.”

Arlabönderna Jessica och Fredrik Hermansson ställde om sin gård, Botvalde i gotländska Gothem, till ekologisk mjölkproduktion 2007.

Jessica och fredrik är ekobönder hos Arla.

– Det är viktigt för oss att mjölkproduktionen drivs på kornas villkor och med så lite belastning på miljön som möjligt. Av just den anledningen valde vi att helt gå över till KRAV-produktion. Långa betesperioder ger friska djur och i sin tur glada mjölkbönder, säger Jessica Hermansson.

Idag är de en av 11 ekologiska Arlagårdar på Gotland som levererar sin mjölk till vårt lokala mejeri i Visby. På bondeägda Arla arbetar vi tillsammans för att fler Arlabönder skall kunna få möjligheten att ställa om sina gårdar till ekologisk mjölkproduktion.

Läs mer om vårt arbete för ekologisk omställning på arla.se/eko.