Händer som håller i jordglob

Vårt ansvar – Arlas CSR-arbete

Arla ägs av mjölkbönder som har satt upp hårda krav på sig själva. Förutom att vi självklart följer svenska och europeiska lagar om djurskydd och livsmedelssäkerhet har vi egna direktiv och högt satta mål inom hållbarhetsområdet. Till exempel kör alla våra transporter 100 % fossilfritt. Bra va?

Arlagården garanterar kvalitet

För att säkerställa att alla produkter håller hög kvalitet har Arlas mjölkbönder skapat kvalitetsprogrammet Arlagården. Som inköpare kan du vara trygg med att djuren på gårdarna mår bra, att de får foder av god kvalitet och att gården sköts på ett miljömässigt bra sätt. Kvalitetskontroller görs minst vart tredje år, av oberoende kontrollanter.

Läs mer om Arlagården.

Den senaste tiden har Arlas kunder visat ett allt större intresse för csr (Corporate Social Responsibility). Och det är med glädje vi svarar på frågor om hur Arla bidrar till en socialt och miljömässigt hållbar utveckling. För Arla är dessa frågorna ständigt aktuella. Vår policy är att använda så lite som möjligt av naturens resurser i vår tillverkning. Denna strävan delar vi med många kommuner, landsting och företag runt om i Sverige.

I vår strategi Global Growth 2020 är målen högt satta. Vi har en nollvision på avfallsområdet och vi vill minska konsumenternas matsvinn med 50 %. Våra transporter ska dessutom vara 100 % fossilfria. Ett mål som vi redan har nått!

Som livsmedelsföretag står vi inför utmaningen att producera mat till en växande befolkning, utan att tära på jordens resurser. Vi vet att vårt agerande kan göra stor skillnad för djur, människor och miljö och vill därför ta vårt ansvar. Läs mer på följande sidor hur vi gör det.

Gunhild Stordalen

Arla samarbetar med ideella initiativ

Arla har inlett ett samarbete med det ideella initiativet EAT. Syftet med EAT är att samla ledande forskare, organisationer, politiker och företag för att samarbeta kring hur världens snabbt ökande befolkning ska ha tillgång till mat på ett hälsosamt och hållbart sätt.

Arla kommer att dela med sig av kunskap och praktisk erfarenhet och bidra till utvecklingen av hållbara och hälsosamma livsmedel.

– EAT:s strävan blir bara möjlig om de främsta livsmedelsproducenterna deltar och därför är jag mycket glad över att Arla nu är en del av arbetet, säger Gunhild A. Stordalen, grundare och chef för EAT.

Kundcenter

Kundkontakt via e-post
Kontakta oss via kontaktformuläret nedan, vi svarar senast inom en arbetsdag.

Kundcenter har öppet: 
Mån-fre: 07:00-17:00
Lör, sön samt röd dag: 08:00-17:00

Färskvaror:
0775-77 11 77
Ost:
0776-70 00 04

Konsumentfrågor/privatperson?
Arla Forum har öppet mån-fre 13:00-16:00
Kontakta oss

020-99 66 99

Läs vanliga frågor och svar här.

Dina kontaktuppgifter

Till toppen