Arlas integritetspolicy

Arla Foods AB ("Arla") respekterar din personliga integritet. Denna informationstext beskriver hur Arla, som personuppgiftsansvarig, samlar in och behandlar personuppgifter om dig i samband med användning av våra webbplats på www.kund.arla.se och www.order.arla.se.

Arlas integritetspolicy

Läs denna policy noga så att du förstår hur vi behandlar, använder och ut-lämnar dina personuppgifter. Om du har några frågor rörande Arlas behandling av dina personuppgifter ska du kontakta oss på dataprivacy@arlafoods.com.

Denna policy berör följande ämnen:

 1. Kategorier av personuppgifter och ändamål
 2. Utlämnande och överföring av personuppgifter
 3. Lagringsperiod
 4. Dina rättigheter
 5. Kontakt
 6. Ändringar i denna integritetspoilicy

1. Kategorier av personuppgifter och ändamål

1.1 Vi samlar in och behandlar följande typer av personuppgifter om dig:

 • Kontaktuppgifter
 • Personliga preferenser
 • Beteendedata baserat på användning av webbplats
 • Lämnad information i ett formulär
 • Transaktionsdata
 • IP-adress

1.2 Vi behandlar personuppgifterna för följande ändamål och baserat på de angivna rättsliga grunderna:

 • Deltagande i tävling, evenemang och materialbeställning (GDPR art. 6(1)(b)).
 • Administrering av användarprofil (GDPR art. 6(1)(b)).
 • Hantering av order och reklamationer (GDPR art. 6(1)(b)).
 • Profilering i syfte att skicka riktade reklam/annonser och nyhetsbrev (GDPR art. 6(1)(a)).
 • Skicka ut av personaliserade meddelanden på mail och sms (GDPR art. 6(1)(a).
 • Att kunna svara vid kontakt via kund.arla.se (GDPR art. 6(1)(b)).

När vi samlar in personuppgifter direkt från dig för det ändamål som anges ovan, tillhandahåller du personuppgifterna för att kunna kontakta oss, delta i tävling eller evenemang, beställa material, göra order/reklamationer, ta emot meddelanden från oss eller använda våra digitala tjänster. Du är inte skyldig att tillhandahålla dessa uppgifter till oss. Konsekvensen av att inte tillhandahålla personuppgifterna är att du inte kan utnyttja tjänsterna ovan.

Om behandlingen baseras på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke påverkar detta inte lagligheten i behandling som skett före återkallandet.

På denna webbplats används cookies för att samla teknisk information för statistiska ändamål av icke-personlig karaktär. Vänligen hitta vår cookie-policy på kund.arla.se/cookie-policy/

2. Utlämnande och överföring av personuppgiftet

2.1 Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifterna kommer att utlämnas och delas med följande mottagare baserat på de angivna rättsliga grunderna:

 • Tävlingsprisleverantör eller evenemangsarrangör (GDPR art. 6(1)(b))
 • Bärare som används för att leverera beställt material och beställda produkter (GDPR art. 6(1)(b))

2.2 Att överföra personuppgifter till personuppgiftsbiträden.

Vi överför personuppgifter till våra affärspartners, inklusive IT-leverantörer som lagrar och behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa affärspart-ners och leverantörer omfattas av Arlas instruktioner för lagring och behand-ling av personuppgifter.

3. Lagringsperiod

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra ovanstå-ende ändamål, dock inta längre än:

 • Användarprofiler på kund.arla.se och order.arla.se och prenumerat-ioner på nyhetsbrev lagras tills de avslutas av användaren.
 • Köpinformation, leveransinformation och annan transaktionsdata från kund.arla.se och order.arla.se kommer att lagras i högst 8 år efter det att inköpet har gjorts i enlighet med bokföringslagstiftningen
 • Personuppgifter vid reklamationsärenden lagras i upp till 10 år.

4. Dina rättigheter

Med vissa lagstadgade undantag har du rätt att begära tillgång till de per-sonuppgifter vi innehar och behandlar om dig.

Vidare har du rätt att begära att vi rättar personuppgifter om dig som kan vara felaktiga, liksom att begära att vi begränsar behandlingen av dina per-sonuppgifter.

Du kan begära att få tillgång till alla personuppgifter som du tillhandahållit till oss i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format, om vår behandling av personuppgifterna är baserad på ditt samtycke eller på ett avtal du träffat med oss (dataportabilitet).

På begäran av dig raderar vi dina personuppgifter, om vi inte har en rättslig grund för att fortsätta behandlingen.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet, till exempel Datainspektionen.

5. Kontakt

Vänligen kontakta oss om du har några frågor angående skyddet av dina per-sonuppgifter eller om du vill utöva dina lagliga rättigheter. Du kan kontakta oss på dataprivacy@arlafoods.com.

Adressuppgifter:
Arla Foods AB
Lindhagensgatan 126, 105 46
Stockholm
Sverige

6. Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy.

Version 1.1, 2018.05.21

Kundcenter

Kundkontakt via e-post
Kontakta oss via kontaktformuläret nedan, vi svarar senast inom en arbetsdag.

Kundcenter har öppet: 
Mån-fre: 07.00-17.00
Lör, sön samt röd dag: 08.00-17.00

0775-77 11 77

Konsumentfrågor/privatperson?
Arla Forum har öppet mån-fre 13.00-16.00
Kontakta oss

020-99 66 99

Läs vanliga frågor och svar här.

Dina kontaktuppgifter

Till toppen