Hållbar utveckling på Arla

Inom Arla görs just nu stora förändringar som syftar mot en mer hållbar utveckling. Vi har redan kommit långt, inte minst när det gäller att fasa ut fossila bränslekällor, men det finns en stor förbättringspotential.

För inköpare som vill öka andelen närproducerade livsmedel är Arlas produkter därför ett bra val.

Vår policy är att använda så lite som möjligt av naturens resurser i vår tillverkning. Denna strävan delar vi med många kommuner, landsting och företag runt om i Sverige. För inköpare som vill öka andelen närproducerade livsmedel är Arlas produkter därför ett bra val. Även för de som vill minska fossilberoendet är Arla en bra samarbetspartner.

Tillsammans med våra ägare, mjölkbönderna, arbetar Arla vidare för att minska jordbrukets miljöpåverkan. I vår strategi Global Growth 2020 är målen högt satta. Vi har en nollvision på avfallsområdet och vi vill minska konsumenternas matsvinn med 50%.

Bra betyg från konsumenterna

Arla blev Sveriges fjärde bästa livsmedelsföretag i den svenska Hållbarhetsbarometern 2016 där konsumenter rankar 80 av de största och mest synliga företagen. Totalt sett kom Arla på plats 15. The Body Shop fick förstaplatsen medan Ryanair kom sist.

Många bäckar små i Linköping

Arlas miljöambassadörer i Linköping
Linköpings miljöambassadörer arbetar systematiskt med förbättringar.

På Arlas mejeri i Linköping har miljöarbetet fått extra fart av fyra miljöambassadörer. Gruppen träffas en gång i månaden under 4,5 timmar och diskuterar ett särskilt tema. Flera förbättringar har skett, bland annat har wellpappsorteringen kommit igång på ytterligare tre avdelningar och antalet kemiska produkter som används har minskat med 16 procent, målet var 10 procent. Gruppen har också jobbat för en bättre lösning för den lilla plastrest som skruvkorksförpackningarna ger.

Gunhild Stordalen, grundare av EAT

Arla samarbetar med ideella initiativ

Arla har inlett ett samarbete med det ideella initiativet EAT. Syftet med EAT är att samla ledande forskare, organisationer, politiker och företag för att samarbeta kring hur världens snabbt ökande befolkning ska ha tillgång till mat på ett hälsosamt och hållbart sätt.

Arla kommer att dela med sig av kunskap och praktisk erfarenhet och bidra till utvecklingen av hållbara och hälsosamma livsmedel. 

– EAT:s strävan blir bara möjlig om de främsta livsmedelsproducenterna deltar och därför är jag mycket glad över att Arla nu är en del, säger Gunhild A. Stordalen, grundare och chef för EAT.

Arla sätter siffror på miljöpåverkan

Arla har som första livsmedelsföretag i världen börjat beräkna sitt naturkapitalkonto: ”Environmental Profit and Loss”. Naturkapital är världens naturresurser, såsom våra skogar, floder, hav, vår mark och atmosfär.

”Vi är det första livsmedelsföretaget i världen som genomför en så här omfattande undersökning av hur vårt företag använder jordens resurser.”

Genom att koppla ett penningvärde till varje naturtillgång har hållbarhetschef Jan D Johannesen och hans team räknat på Arlas ekonomiska kostnader samt effekterna av företagets föroreningar. Projektet, som fått bidrag av miljöstyrelsen i Danmark, tar grepp om Arlas miljöpåverkan genom hela värdekedjan, från gårdarnas mjölkproduktion till företagets affärsresor.

– Vi är det första livsmedelsföretaget i världen som genomför en så här omfattande undersökning. Vi har gjort livscykelanalyser i flera år för att få en bild av vår påverkan, men dessa har främst varit inriktade på utsläppen av växthusgaser. När vi fick den här chansen att bredda fokus nappade vi direkt och nu har vi en mycket bättre bild av vår påverkan på flera andra områden, från biologisk mångfald till vattenförsörjning, förklarar Jan D Johannesen.

Tabell över utsläpp av Växthusgaser under mjölkens livscykel
Källa: LRF, ”Mjölken och miljömålen”

Kundcenter

Kontakta oss via kontaktformuläret nedan, vi svarar senast inom en arbetsdag.

Kundcenter har öppet: 
Mån-fre: 07.00-17.00
Lör, sön samt röd dag: 08.00-17.00

Vi på Arla svarar gärna på dina frågor.

0775-77 11 77

Läs vanliga frågor och svar här.

Dina kontaktuppgifter

Till toppen