Ekologi på Arla

Arla är världens största producent av ekologiska mejeriprodukter. Tidigt insåg både vi och våra kunder fördelarna med ekologisk produktion. Även när efterfrågan har varit lägre har Arla tagit strategiska beslut att satsa på ekomjölk.

Vår ekologiska mjölk har funnits i över 20 år och är idag den vanligaste typen av ekologiskt livsmedel som kommuner och landsting köper in. Både detaljhandeln och offentliga kunder driver på utvecklingen inom ekologi.

Över 80 ekologiska produkter

Vi vet att kommunerna, landstingen och näringslivet planerar att öka inköpen av ekologiska produkter de kommande åren. För att möta efterfrågan växer vårt ekosortiment. Vi producerar idag mjölk till över 80 ekologiska produkter och rekryterar nya ekologiska mjölkbönder i Sverige, Danmark och Centraleuropa. I rekryteringen tittar vi alltid på hur mjölkhämtningen ska kunna bli så effektiv som möjligt för att hålla nere resursåtgången.

Vad är en ekogård?

Grundtanken bakom det ekologiska lantbruket är att så långt som möjligt använda lokala och förnybara resurser.

Den största skillnaden mot andra gårdar är att de ekologiska gårdarna inte använder kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel när de odlar foder till korna. De ekologiska bönderna tillämpar istället ett kretsloppstänk och hushåller med de resurser som jorden erbjuder. Grundtanken bakom det ekologiska lantbruket är att så långt som möjligt använda lokala och förnybara resurser.

Bonde kelar med ko.
De ekologiska bönderna tillämpar ett kretsloppstänk och hushåller med de resurser som jorden erbjuder.

En ekologisk mjölkgård strävar efter att vara självförsörjande så att det mesta av kornas foder odlas på egna åkrar. Gödsel från de egna kossorna sprids och blir en naturlig del av kretsloppet, till skillnad från konstgödsel som vid fel användning kan leda till övergödning av sjöar, hav och vattendrag. Produktionen av konstgödsel är dessutom mycket energikrävande och den bidrar till spridningen av kadmium, en av våra giftigaste metaller.

Sveriges kockar tror på ekologiskt

Allt tyder på att intresset för ekologiska livsmedel håller i sig. Arla har gjort en egen kockrapport där 15 av Sveriges främsta kockar har djupintervjuats av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Rapporten visar att ekologiskt och närodlat fortfarande står högt i kurs. Hos kunderna finns en förväntning om att kockar bör veta var olika råvaror är producerade.

Fler eko-kockar på väg

Varför kostar ekomjölken mer?

Att framställa ekologiska produkter är lite dyrare eftersom: 

  1. Växtodling utan gifter kräver mer åkermark och mer manuell bearbetning av jorden för att bli av med ogräs.
  2. De ekologiska korna betar mycket utomhus och måste därför ha mer betesmark. 
  3. Den ekologiska mjölken hämtas i särskilda bilar och hanteras separat på mejeriet.

Arla är sponsor för två tävlingar som främjar det professionella intresset för ekologisk matlagning: 

  • Unga ekokockar
  • Årets ekokock

Årets Ekokock riktar sig till gastronomiskt skickliga kockar på svenska restauranger som är, eller är på väg att bli, KRAV-certifierade. Tävlingen arrangeras av Föreningen ekokockar, precis som tävlingen Unga ekokockar som syftar till att skapa större kunskap om hållbarhetsfrågor.

När de unga kockarna skickar in tävlingsbidrag måste de även motivera sina val av meny och recept utifrån ett hållbarhetstänk. Motiveringarna väger tungt när juryn väljer vem som går vidare.

Nya eko-ostar 

Ett exempel på Arlas växande ekologiska sortiment är två nya ostar från Götene mejeri: den grynpipiga Hova® och den rundpipiga Tidan®. Förpackningarna lyfter fram mejeriet där ostarna ystas, och att de görs på mjölk från svenska Arlagårdar. Våren 2017 kommer ytterligare en ekologisk ost, skivad Billinge 17% släpps i vecka 7.

Ekologiskt hos Arla = KRAV-märkt

Alla Arlas svenska ekologiska produkter är KRAV-märkta. Det innebär att gårdarna som levererar den ekologiska mjölken är certifierade av KRAV och att transporterna och tillverkningen i mejeriet också är godkända av KRAV. För en mjölkgård tar det cirka två år att ställa om till ekologisk produktion. Under omställningsperioden ger Arla ett ekotillägg till de bönder som vill ställa om.

KRAV-chaufförer kör bränslesnålt

Utöver regler kring djuromsorg och växtodling har KRAV regler för energianvändningen. Alla gårdens förare ska vara utbildade i sparsamt körsätt och gårdens el ska till 100 procent komma från förnybara energikällor. Dessutom ska alla ekologiska bönder arbeta systematiskt för att minska gårdens användning av fossila bränslen.

KRAV går idag längre än EU:s minimikrav för ekologisk produktion och har exempelvis mer långtgående regler för djuromsorg och klimat.

Läs mer om våra olika ekologiska produkter här. ((https://kund.arla.se/produkter/ekologiskt1))

Kundcenter

Kontakta oss via kontaktformuläret nedan, vi svarar senast inom en arbetsdag.

Kundcenter har öppet: 
Mån-fre: 07.00-17.00
Lör, sön samt röd dag: 08.00-17.00

Vi på Arla svarar gärna på dina frågor.

0775-77 11 77

Läs vanliga frågor och svar här.

Dina kontaktuppgifter

Till toppen