Vårt ansvar – Arlas csr-arbete

Vårt ansvar – Arlas csr-arbete

Arla ägs av mjölkbönder som har satt upp hårda krav på sig själva. Förutom att vi självklart följer svenska och europeiska lagar om djurskydd och livsmedelssäkerhet har vi egna direktiv och högt satta mål inom hållbarhetsområdet.

Som livsmedelsföretag står vi inför utmaningen att producera mat till en växande befolkning, utan att tära på jordens resurser.

Med glädje ser vi att Arlas kunder visar ett allt större intresse för csr-frågor. Man vill veta hur vi bidrar till en socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Som livsmedelsföretag står vi inför utmaningen att producera mat till en växande befolkning, utan att tära på jordens resurser. Vi vet att vårt agerande kan göra stor skillnad för djur, människor och miljö.

På dessa sidor berättar vi vad vi gör, så att du som köper in livsmedel ska känna dig trygg med att Arla bedriver ett väl fungerande csr-arbete.

Exempel på vårt csr-arbete under 2016

  • Våra mejerier fasar ut fossil energi.
  • Nya förpackningar bidrar till minskat matsvinn.
  • Runt 400 djurägare deltog i träffar kring djurhälsa.
  • Arla köper ins nya lastbilar som drivs på fossilfritt bränsle.

Arlagården garanterar kvalitet

För att säkerställa att alla produkter håller hög kvalitet har Arlas mjölkbönder skapat kvalitetsprogrammet Arlagården. Som inköpare kan du vara trygg med att djuren på gårdarna mår bra, att de får foder av god kvalitet och att gården sköts på ett miljömässigt bra sätt. Kvalitetskontroller görs minst vart tredje år, av oberoende kontrollanter.

Läs mer om Arlagården

Mer om Arla och csr

Djursomsorg på Arla

Arlas bönder har tydliga regler för hur de bäst tillgodoser kornas grundläggande fysiologiska och beteendemässiga behov.

Ekologi på Arla

Arla är världens största producent av ekologiska mejeriprodukter. Och fler är på ingång. Vi stöttar också två tävlingar som uppmuntrar ekologisk matlagning.

Biologisk mångfald på Arla

Lantbruket bidrar till att hålla kulturlandskapet öppet och ge liv till hotade växter, insekter, fjärilar och fåglar.

Hållbar utveckling på Arla

Under 2017 pågår flera Arla-projekt som syftar till att minska jordbrukets miljöpåverkan.

Kundcenter

Kontakta oss via kontaktformuläret nedan, vi svarar senast inom en arbetsdag.

Kundcenter har öppet: 
Mån-fre: 07.00-17.00
Lör, sön samt röd dag: 08.00-17.00

Vi på Arla svarar gärna på dina frågor.

0775-77 11 77

Läs vanliga frågor och svar här.

Dina kontaktuppgifter

Till toppen