Produkter levererade av Arla som inte har blivit sålda återtas av oss som en service till dig. Dessa returer kallas servicereturer och ingen kreditering görs för dessa produkter.

Observera att servicereturer inte får blandas med produkter som du önskar kredit på. Ställ produkterna upprätt i en separat lastbärare där du returnerar ditt tomgods.

Sortera rätt

  • Kom ihåg att skilja kreditreturer från servicereturer
  • Inget skräp/återvinningsmaterial
  • Bara produkter levererade av Arla 
  • Inga frusna produkter
  • Inga produkter som innehåller nötter
  • Inget glas
  • Ingen metall
  • Ställ produkterna upprätt för att undvika läckage
  • Läckande förpackningar läggs, om möjligt, i en påse

Returnerade produkter används både till djurfoder och biogas. Men det gäller då att returen och sorteringen sker på rätt sätt . Vårt djurfoder, som vi kallar för fodermjölk, är certifierat och uppfyller kraven enligt Jordbruksverkets branschriktlinjer

Felbeställning

Om du har gjort en felbeställning så är detta inte grund för en reklamation. Kontakta vårt Kundcenter för support, kundcenter@arlafoods.com eller 0775-77 11 77.