tomgodsreturer-1200x675.jpg

De flesta produkter levereras i returlastbärare, som till exempel rullvagn, backar och kundpostningsvagnar, för att underlätta det dagliga arbetet för dig som kund.

Returlastbärarna får enbart användas till Arlas produkter och returneras så snart som möjligt efter leverans, annars riskerar vi att stå utan lastbärare. De ställs i direkt anslutning till avlastningsplats, skyddade från åverkan samt väderpåverkan, helst under tak eftersom lastbärare som stått i direkt solljus kan avge mycket värme i kylbilen.

För att hantera Arlas backar kan vi erbjuda en specialbyggd butikskärra till ett subventionerat pris. Vid frågor och köp av butikskärra vänd dig till din ordinarie kontakt eller Kundcenter. 

Några enkla regler

  • Backar, palletter, plasttråg och pallar samlas upp var för sig och i respektive färger
  • Backar travas korsvis 10–12 st i höjd. Inga produkter ska ställas i backar som staplats
  • Rullvagnar returneras komprimerade med hyllplan och botten uppfällda med grinden upphakad i öppet läge
  • Hyllor returneras tomma
  • Allt tomgods ska vara fritt från skräp och klisterlappar då de orsakar problem vid diskningen
  • Produkter returneras i en separat lastbärare

Rätt : Var sort för sig och produkter upprätt i en separat lastbärare.

Vi levererar även på godkänd EUR-pall och tar samma antal i retur vid leveranstillfället. Om EUR-godkända pallar inte finns i samma antal debiteras det antal som skiljer.