Användarguide för Reklamationer

När du gör en reklamation är det viktigt att använda rätt felkod. Vi analyserar reklamationer varje dag för att förebygga dem och ge bättre service till dig. Om du till exempel har en läckande produkt väljer du ”Kvalitetsfel förpackning” och när vi ber om ytterligare information så är produktstämplingen mycket värdefull. Då hittar vi snabbt fram till maskinen där läckaget uppstått och kan åtgärda felet. Baserat på din information så hamnar reklamationen i rätt funktion för uppföljning och förebyggande arbete. Här är några exempel på hur du bör använda de olika feltyperna.                                                                                                

Feltyp/exempel

 • "Artikel saknas – delmängd"
  Exempel: Du fick bara en del av följesedelns kvantitet av en artikel.
 • "Artikel saknas helt"
  Exempel: Saknar du en hel rullvagn/helt kolli så ring Kundcenter först, då kan vi ofta spåra upp och leverera varorna.
 • "Fel artikel levererad"
  Exempel: Reklamera den artikel du inte fick för att bli krediterad, i den reklamationen meddelar du vad du fått i stället och om du vill behålla varan.
 • "Felmärkt"
  Exempel: Datumstämpel oläslig eller saknas.
 • "Kort datum"
  Exempel: Bäst före-datum ligger för nära i tiden jämfört med avtal.
 • "Kvalitetsfel förpackning"
  Exempel: Läckage, saknat lock, trasig eller smutsig förpackning
 • "Kvalitetsfel produkt"
  Exempel: Fel i smak/utseende/konsistens på innehållet
 • "Skadat gods"
  Exempel: Skador som uppstått under transport/avlastning, t.ex. tilltryckta förpackningar. Ej förpackningsfel som läckage eller trasig förpackning.
 • "Återkallelse/Återtag"
  Används bara när Arla skickar ut information om återtagen/återkallad batch av en specifik produkt.
 • "Felbeställt"
  Ring Kundcenter
Ny order

Enkel hantering

När du gör dina reklamationer direkt på Arla kundportal är det enkelt att söka upp rätt följesedel och produkt. Sedan är det bara att fylla i den information som efterfrågas, beroende på vilken typ av fel du vill reklamera.

Snabb handläggning

Så snart du gjort en reklamation på Arla kundportal blir information om felet tillgänglig för oss på mejeriet. Det gör vår handläggning snabbare när vi kan behandla ditt ärende direkt.

Min Profil

Information om ditt ärende

Du kan när som helst logga in och få information om dina pågående reklamationsärenden. Uppdatera din profil med adressuppgifter för att även få aviseringar till mail eller mobil.

Kommande leveranser

Vi kan bli bättre

När vi på Arla får bättre och snabbare information om fel som du reklamerar hjälper det oss i vårt förbättringsarbete.